При установяване на опасна техническа неизправност при техническия преглед, временно ще се отнема регистрацията на автомобила, реши парламентът.

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, с които се изменя и Законът за движение по пътищата. МВР и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" ще обменят технически данни за регистрираните превозни средства и за периодичните им технически прегледи. В случаите, когато при извършване на периодичен технически преглед се установи опасна техническа неизправност, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" ще уведомява МВР за временно отнемане регистрацията на неизправното превозно средство. След получаване на уведомлението, с отбелязване в автоматизираната информационна система на МВР, временно ще се отнема регистрацията и ще се уведомява собственикът на превозното средство.

След отстраняване на опасната техническа неизправност и след като неизправното превозно средство е преминало периодичен технически преглед, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" ще уведомява МВР и ползването на превозното средство ще се разрешава отново, като няма да се осъществява нова процедура за неговата регистрация. За целите на регистрацията на превозните средства ще може да се извършва и обмен на информация с държавите - членки на Европейския съюз.

С глоба от 500 до 3000 лв. ще се наказва водач, който, без да спазва установения ред, навлиза след пътен знак, забраняващ навлизането на подобно превозно средство с размери, маса или натоварване на ос над означените.