Европейската комисия/ЕК/ съобщи, че е изготвила мотивирано становище, с което призовава България да предостави информация за начина, по който директивата за правото на достъп до адвокат в наказателното производство е въведена в националното законодателство.

Всеки в ЕС, заподозрян в извършване на престъпление, има основното право на справедлив съдебен процес и на защита, отбелязва комисията. Директивата допринася за осигуряване на това основно право. Директивата трябваше да бъде въведена до 27 ноември 2016 година. През януари 2017 г. ЕК изпрати на България официално уведомително писмо. Досега нашата страна не е уведомила комисията за национални разпоредби, с които се въвежда посочената директива. Затова комисията днес е решила да изпрати на България мотивираното становище. Ако нашата страна не предприеме действия в срок от два месеца, може да бъде предадена на Съда на ЕС, се уточнява в съобщението.