Началника на Военномедицинска академия /ВМА/ бригаден генерал проф. Венцислав Мутафчийски, е представен официално от заместник-министъра на отбраната ген.-лейт. (о.р.) Атанас Запрянов пред наличния състав на болницата.

Проф. Мутафчийски е назначен с указ 27 от 7 февруари 2018 г. на президента на България и заповед КВ-65/12.02.2018 г. на министъра на отбраната. Военномедицинска академия се е утвърдила като един от стълбовете на националната ни сигурност и като европейското лице на българското здравеопазване, казал Запрянов. По думите му впечатляващата биография на проф.Мутафчийски, както и качествата на добър стопанин и администратор, демонстрирани до момента, са една много добра база за отговорния пост, който заема.

 Пред личния състав на болницата проф. Мутафчийски е изтъкнал основните тези, които е застъпил в концепцията си - продължаване и затвърждаване на финансовата стабилност на ВМА; съхраняване на кадрите в лечебното заведение и създаване на възможност за устойчиво кариерно развитие; превръщането и утвърждаването на ВМА като високотехнологична болница; ВМА да бъде на висотата да отговори на очакванията на нашите съюзници от НАТО и да укрепва бойната готовност.