Повишаването на пътната безопасност и подобряването на транспортната свързаност – в Западните Балкани и в Европа като цяло, са сред водещите приоритети в дневния ред на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС 2018 г.

 

В този контекст Сдружение „Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност“, съвместно с Международната пътна федерация и Европейската пътна федерация, организират международна конференция на тема „Пътна безопасност: Нови технологии и добри световни и европейски практики“ на 27 март 2018 г., вторник, в  гр. София, Hotel Marinela. Събитието е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. и ще се проведе с подкрепата на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г., Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В конференцията ще участват утвърдени международни и български лектори и експерти, които ще представят успешния световен опит, добрите практики, иновативни технологии и възможни решения за подобряване на пътната безопасност и намаляване на броя на жертвите на пътя. Събитието ще осигури уникална платформа за диалог по темата между всички заинтересовани страни на регионално, европейско и световно ниво – институции, неправителствен сектор, академични среди и др.

ПРОГРАМА

 1. 00 ч. – 09.30 ч.     Регистрация
 2. 30 ч. – 10.00 ч. Откриване и приветствия от официалните гости

Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството

Ангел Попов – заместник – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

инж. Дончо Атанасов – председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“

 1. William SowellМеждународна пътна федерация

Rick Nuyttens – Европейска пътна федерация

 

ПЪРВА СЕСИЯ

ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ИНВЕСТИЦИИ В ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Модератор: Николай Иванов – Председател на УС на ББАПБ

 1. 00 ч. – 10.15 ч. Инвестиции в пътната безопасност: Визия „Нула“

Говорител: инж. Алекси Кесяков,
секретар на ДОККПБДП

 1. 15 ч. – 10.30 ч. Пътната безопасност – приоритет в новия модел на финансиране на пътищата

Говорител: инж. Веселин Давидов,
член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“

 1. 30 ч. – 10.45 ч. Въздействието на системата за ТОЛ такси върху безопасността на движението по пътищата

Говорител: Tom Antonissen, IRF

                                                ВЪПРОСИ И ДИСКУСИЯ

ПО-ДОБРИ ДАННИ ЗА ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Модератор: Brendan Halleman, IRF

 1. 00 ч. – 11.15 ч. Анализ на пътнотранспортните произшествия и съвременни технологии в контролната дейност, осъществявана от „Пътна полиция“

Говорител: комисар Бойко Рановски, МВР

 1. 15 ч. – 11.30 ч.                 Методи и техники за възстановка на ПТП

Говорител: Joseph Marra, GD Tech

 1. 30 ч. – 11.45 ч. ГИС за пътната безопасност

Говорител: Nassime Azadeh, Immergis

 

 1. 45 ч. – 12.00 ч.                 Бъдещето в инспекциите на мостови съоръжения

Говорител: Tobias N. Rosenberg,
PTC Technology Ltd.

 1. 20 ч. – 12.15 ч. Оценка на риска на безопасността на пътищата

Говорител: Olivera Djordjevic, EURORAP

ВЪПРОСИ И ДИСКУСИЯ

ВТОРА СЕСИЯ

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УМНА И БЕЗОПАСНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Модератор: Dr. William Sowell, IRF

 1. 30 ч. – 13.45 ч. ИТС за безопасни и умни градове

Говорител: Dr. William Sowell, IRF

 1. 45 ч. – 14.00 ч.     Управление на скоростта

Говорител: Philip Wijers, SensysGasto

 1. 00 ч. – 14.15 ч.                 Важността на пътната маркировка за автономните превозни средства

Говорител: Harald Mosböck, Swarco

 1. 15 ч. – 14.30 ч. Иновации в пътната маркировка

Говорител: Rick Nuyttens, 3M

                                               ВЪПРОСИ И ДИСКУСИЯ

 1. 50 ч. – 15.10 ч.               

ДОКАЗАНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Модератор: Concetta Durso, ERF

 1. 10 ч. – 15.25 ч. Елементи за начало и край съгласно ENV 1317-4; Буфери срещу удар съгласно БДС EN 1317-3; Атенюатори за камиони

Говорител: Phil Bigley, Trinity

 1. 25 ч. – 15.40 ч.                 Елементи за мотоциклетисти

Говорител: Marten Hiekmann, PASS CO DE

 1. 40 ч. -15.55 ч.                  Подвижни системи за достъп при бедствия и аварии

Говорител: Herwin Weelink,  Jansen Venneboer

 1. 55 ч. – 16.10 ч.                 „Щадящи“ стълбове съгласно БДС EN 12767

Говорител: Carolien Willems, Safety Product

 1. 10 ч. – 16.25 ч.                 Смесени ограничителни системи от стомана и дърво

Говорител: Eric Rousseau, Tertu

                                               ВЪПРОСИ И ДИСКУСИЯ

 1. 40 ч. – 17.30 ч.                 Заключителни дискусии