Многократно сме поставяли въпроса за ниските пенсии на военноинвалидите и ще продължаваме да го поставяме, заяви председателят на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в България Петър Велчев.

 

За да има подобрение е необходимо да се промени основата, върху която се изчисляват тези пенсии - не върху основата на социалната пенсия, а например на основата на минималната работна заплата или на границата на бедността, припомни позицията на Съюза Велчев. Здравословното състояние на хората ни не е добро, те ползват скъпи медикаменти, намалява броят им и днес вече сме 540 човека, посочи председателят на столичното дружество "Военноинвалид" Емил Гуджев. От тях 300 са военноинвалиди, а 240 - военнопострадали. Тези хора мизерстват, защото пенсиите са от 130 до 170 лева, каза Гуджев. Вдовиците на починали получават наследствени пенсии, които са в порядъка на 150-170 лева, добави той. Родителите на загинали на служба са около 100 човека, те получават наследствени пенсии от техните деца в размер на около 195 лева, каза Гуджев, който определи това като трагично. Не може човек, дал живота и здравето си в служба на държавата да получава такива мизерни средства, коментира той.

Членовете на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в България са около 4000 души. От тях военноинвалидите са около 1800, 800 са родители на загинали,700 са вдовиците на загинали, има и деца сираци.

Имаме двойна национална представителност, достатъчно представителство в обществото, но недостатъчна грижа за тези хора, коментира председателят на Съюза Петър Велчев. По думите на Велчев към края на миналата година в НОИ фигурират 5012 военноинвалиди и военнопострадали, от тях 2514 са военноинвалиди, 2498 - военнопострадали. Велчев посочи, че между 40 и 60 човека от техните членове умират на тримесечие, и то в млада възраст.

Не сме съгласни с нещата, които стават около ТЕЛК-овете, заяви още Петър Велчев. Той не коментира подробности, но заяви, че са съпричастни и се подготвят за протестно действие на 11 април, защото по думите му съдбата на хората с увреждания, включително на военноинвалиди и военнопострадали, които имат такива ТЕЛК-ове, е "сложена карта". На пресконференцията днес беше разпространена протестна нота от национално представителни организации на и за хора с увреждания до основните държавни институции, подписана и от Петър Велчев, според която планираната реформа в областта на медицинската експертиза и оценката на работоспособността предвиждат кардинална промяна на действащия модел, която ще доведе до отнемане на правото на инвалидна пенсия.