Гражданите ще могат да получават свидетелство за съдимост в момента на подаване на заявленията си във всяко едно бюро по съдимост към 113-те районни съдилища в страната, без оглед на това къде са родени и какво е местожителството им.

Това заяви зам.-министърът на правосъдието Десислава Ахладова по време на встъпителната пресконференция по проект "Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система "Съдебен статус". До средата на следващата година, данните в бюлетин съдимост ще се въвеждат от съдилищата електронно, а не ръчно, както е в момента.

По думите на ръководителя на проекта Любов Бончева от Министерството на правосъдието, чрез създаването на централизирана автоматизирана информационна система "Съдебен Статус" ще започнат да функционират общо 5 нови услуги. Едната от тях е създаване на Електронен бюлетин съдимост, който ще се актуализира автоматично с подаване на информация от всеки съд, чрез автоматизираната система, за влезналите в сила присъди. Бюрата по съдимост вече ще се уведомяват електронно при наличие на реабилитация. Гражданите от своя страна ще могат по електронен път да получават сведение за промяна на съдебния им статус. Електронно ще се уведомява и органът по реабилитация за изтърпените наказания от граждани и за платени от тях глоби.

Стойността на проекта е 1 378 858, 43 лв., а срокът му за изпълнение е 18 месеца.