Проектите за модернизация на военната авиация и на Сухопътните войски са публикувани на сайта на Министерството на отбраната. 

 

В съобщението се посочва, че поради проявения медиен и обществен интерес проектите за инвестиционни разходи "Придобиване на нов тип боен самолет" и "Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада" са публикувани  на сайта на МО в рубриката "Актуална тема".  Двата проекта, които заедно с този за нови патрулни кораби са приоритетни за модернизацията на армията, бяха одобрени в парламента на 8 юни, като прогнозната им стойност е около 3,2 млрд. лева.