За обучение по специалност "Военен лекар" бяха приети 10 момичета и 10 момчета, които показаха най-високи резултати на приемните изпити.

 

По време на приема през тази година се забелязва тенденция за увеличаване на броя на кандидатите, както и увеличаване на бала на приетите. Обучението ще бъде в редовна форма и ще се провежда едновременно във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, и Военномедицинска академия. Добрата подготовка на завършилите тази специалност им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни - членки на НАТО. Предимство на специалността е, че обучаващите са освободени от заплащане на семестриални такси, тъй като Министерството на отбраната поема разходите за тяхното следване.

След успешно завършване курсантите придобиват ОКС "Магистър" по гражданската специалност "Медицина" и ОКС "Бакалавър" по военната специалност "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво". Като практически опит обучаемите придобиват умения за управление на малък плавателен съд, водолазни умения, както и оцеляване в разнообразни условия. Освен практически занятия, курсантите ще имат възможността да управляват виртуални кораби на най-модерните симулатори в страната. Възможностите за обмяна на опит с чуждестранни колеги са част от програмата за обучение. Военните медици получават и гарантирана реализация след дипломирането си, тъй като подписват 10-годишен договор за работа с Министерството на отбраната.