В минната промишленост са заети пряко близо 25 хил. души, а други 120 хил. са непряко свързани с нея.

Доставките на материали осигуряват още около 800 хил. работни места. Добивната индустрия в миналото, сега и за в бъдеще е гръбнакът на икономиката, защото без добиването на суровини, материали, въглища и други няма как да съществуваме. Навсякъде има липса на кадри, но проблемът не е толкова остър в добивният сектор, където заплатите са с 50% над средните за страната или средно годишно около 19 хил. лева. В университетите има недостиг на зрелостници, но пък браншът разполага с контингент кандидати, които идват от минните райони.

Едно от големите мероприятия, които е провела БМГК тази година във връзка с българското европредседателство, е Европейският минен бизнес форум.