Когато официалните празници, с изключение на Великденските, съвпадат със събота и неделя, първият или първите два работни дни след тях да са неприсъствени, реши парламентът с приети на първо четене промени в Кодекса на труда по предложение на  Министерския съвет. Те получиха 80 гласа "за", 5 - "против", петима се въздържаха.

 

Така отпада необходимостта правителството ежегодно да размества почивните дни през годината, а мотивът е, че  ефектите от тази практика са противоречиви и по-скоро негативни. Според вносителя се създава предвидимост и сигурност при планиране и управление на трудовия процес чрез установяване на еднакъв брой работни дни за всяка година.

Работодателите протестират срещу новия режим, защото има условия за допълнителни почивни дни, информира председателят на социалната комисия Хасан Адемов.Той видя проблем в текста, с който се запазва правото на МС да обявява еднократно и други дни за национални официални празници, както и дни за честване на определени професии и да размества почивките  през годината. Най-вероятно това ще отпадне на второ четене, стана ясно от изказвания на народни представители от различни парламентарни групи.

Представителят на Патриотичния фронт Димитър Байрактаров отбеляза, че се очаква поправките да доведат до увеличаване на БВП догодина, но чисто прагматично не само не се решава проблемът, но се задълбочава. В две комисии се обединихме, че за второ четене ще бъдат изготвени консенсусни за всички политически сили предложения за промяна, отговаряща на потребностите и на обществото, и същевременно на бизнеса, обяви  депутатът. Сегашният брой на почивните дни в рамките на годината по никакъв начин да не бъде намаляван, препоръча  Янаки Стоилов от БСП.

Нуждаем се от абсолютно нов закон, този КТ се "кърпи" вече 30 години и не виждам причина проектът да бъде подкрепен, обяви лидерът на ДСБ Радан Кънев. Той обясни, че сливането на почивни дни и отработването на празници на практика не се отменят с предлаганите промени, а само се въвежда един нов параграф.

Други изменения, гласувани от парламента, създават възможност за изготвяне в електронен вид на документи, свързани с трудовото правоотношение. По този ще бъдат намалени разходите за тяхното създаване, обработка и съхранение, от една страна, а от друга - ще ускори процесите на обмен на документи в предприятието.

НС прие на първо гласуване и още един правителствен проект за поправки в КТ, с който се създава отделна уредба за командироването и изпращането на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Въвежда се изискване  работодателите /доставчици на услуги или да командироват работници за собствена сметка и под свое ръководство по договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите, или да изпращат  работници или служители в предприятие от същата група предприятия.

Премахва се съществуващото в кодекса изискване страните да уговарят поне същите минимални условия на работа като тези в приемащата държава само когато срокът на командироване е по-дълъг от 30 календарни дни. С това предложение се цели да се избегне евентуално налагане на административни наказания на български доставчици на услуги, когато в приемащата държава не е въведен такъв минимален срок.