Околна среда: Архив 2016

08
Окт '16

Обявени сътрудници с решение №54 от 26 ноември 2008 г. – проверка на ръководните длъжности в БНТ

 • Александър Димитров Грозев, главен редактор от 01.08.1984 г. до 02.04.1992 г., директор от 09.04.1992 г. до 31.12.1992 г. – агент „ПЕЕВ” на Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия от 1984 г.;
 • Александър Николов Авджиев, главен редактор от 01.08.2004 г. до 23.06.2008 г. – агент „ПАВЕЛ” на Софийско градско управление на МВР-ДС от 1984 г.;
 • Ангел Йорданов Киряков, директор на РТВЦ-Варна от 20.12.1993 г. до 31.12.1995 г. и от 01.01.1997 г. до 18.03.1998 г. – агент „АЛЕКСАНДЪР” на Областно управление (ОУ) на МВР-ДС Варна от 1989 г.;
 • Антони Симеонов Вергиев, главен редактор от 30.03.1990 г. до 15.05.1991 г. – агент „ДРАГОМИР” на Шесто управление на ДС от 1974 г.;
 • Асен Генов Матеев, началник отдел от 23.03.1999 г. до 23.01.2002 г. – секретен сътрудник „ПОПОВ” на Второ главно управление (ВГУ) на ДС от 1970 г.;
 • Атанас Бориславов Илков, началник отдел от 15.03.1999 г. до 16.12.1999 г., директор от 17.12.1999 г. до 31.12.2001 г. – агент „ЕМИЛИЯН” на Трето управление на ДС (ВКР, военното контраразузнаване) от 1984 г.;
 • Атанас Свиленов Митрев, ръководител на ТВ Фонд от 01.07.2002 г. до 13.08.2006 г., началник отдел от 14.08.2006 г. – агент „ПЛАМЕНОВ” на Шесто управление на ДС от 1980 г.;
 • Борис Илиев Китанов, директор-РТВЦ-Русе от 13.07.1993 г. до 16.02.1994 г., главен секретар на БНТ от 17.02.1994 г. до 01.01.1995 г. – агент „МАРИН” на Шесто управление на ДС от 1977 г.;
 • Боян Крумов Кривошиев, главен художествен ръководител от 12.11.1991 г. до 06.07.1992 г. – агент „МАНОЛОВ” на Пето управление на ДС (ВКР по тогавашната структура на ДС) от 1959 г.;
 • Валентин Аурелов Стоянов, главен редактор от 08.10.1997 г. до 26.01.1998 г., директор от 27.01.1998 г. до 11.08.2002 г., главен секретар от 04.10.2004 г. до 27.05.2007 г. – секретен сътрудник „АНДРЕЕВ” на Първо главно управление (ПГУ) на ДС от 1978 г., агент „ФИЛИП” на Шесто управление на ДС от 1988 г.;
 • Владимир Спасов Игнатовски, ръководител на ЦФТП от 20.03.1996 г. до 08.06.1997 г., главен редактор от 09.06.1997 г. до 20.01.1998 г. – агент „БОРИСОВ” на Шесто управление на ДС от 1981 г.;
 • Владимир Спиров Каперски, ръководител на редакция в РТВЦ-Благоевград от 01.10.1985 г. до 15.01.1991 г. – секретен сътрудник „ИЛИЧ” на ПГУ от 1988 г.;
 • Григор Христов Христов, ръководител на ПН от 07.06.1999 г. до 05.03.2002 г. – агент „КРУМ” на Шесто управление на ДС от 1980 г.;
 • Дарин Константинов Камбов, главен редактор от 07.12.1988 г. до 01.08.1991 г. – агент „ВАСИЛ” на Шесто управление на ДС от 1983 г.;
 • Димитри Константинов Иванов, програмен директор на II ТВ-програма от 15.03.1991 г. до 11.05.1992 г. – агент „СТЕФАН” на Второ управление на ДС от 1960 г., след това и на Шесто управление на ДС;
 • Живко Ваклинов Живков, ръководител на сектор от 15.01.2004 г. – агент „СТРОГОВ” на Трето управление на ДС (ВКР) от 1986 г.;
 • Иван Данев Токаджиев, директор РТВЦ-Русе от 04.04.1994 г. до 30.07.1995 г., изпълнителен директор от 31.07.1995 г. до 06.06.1996 г., и. д. генерален директор от 07.06.1996 г. до 22.12.1997 г. – агент „КОЛЕВ” на ОУ на МВР-ДС Разград по линия на Шесто управление на ДС от 1989 г.;
 • Иван Йорданов Димитров (Гранитски), генерален директор от 23.06.1995 г. до 07.06.1996 г. – агент „ОГНЯН” на Шесто управление на ДС от 1983 г.;
 • Иван Стефанов Гарелов, главен редактор от 01.04.1990 г. до 10.04.1992 г., ръководител на направление "Новини" от 01.06.1999 г. до 11.09.2000 г. – щатен служител на КДС от 1967 г., нещатен оперативен работник „ТАЛЕВ” на ПГУ от 1967 г.;
 • Иван Филипов Проданов, ръководител на сектор от 01.10.1993 г. до 19.12.1994 г. – секретен сътрудник „ЧАПЕК” на ПГУ от 1973 г.;
 • Кеворк Таквор Кеворкян, програмен директор и главен редактор от 20.03.1990 г. до 08.01.1991 г. – агент „ДИМИТЪР” на Шесто управление на ДС от 1973 г.;
 • Красимир Крумов Йорданов, ръководител на сектор от 01.10.2007 г. – агент „СТЕФАН” на Трето управление на ДС (ВКР) от 1983 г.;
 • Милен Христов Йорданов, ръководител на сектор от 15.05.1992 г. до 09.07.2000 г. – нещатен служител на Трето управление на ДС (ВКР) от 1974 г.;
 • Надежда Панчева Топчева, ръководител на направление от 06.07.1992 г. до 12.07.1994 г., делегиран продуцент от 13.07.1994 г. до 18.08.1997 г. – съдържател на явочна квартира „СЛАВЕЙ” на Шесто управление на ДС от 1987 г.;
 • Нидал Ахмад Алгафари, изпълнителен директор от 07.06.2002 г. до 06.06.2004 г. – агент „НАСКО” на Шесто управление на ДС от 1988 г.;
 • Николай Любенов Николов, ръководител на сектор от 15.05.1992 г. до 19.12.2001 г. – агент „ЖЕЛЯЗКОВ” на Шесто управление на ДС от 1986 г.;
 • Николай Любомиров Конакчиев, зам. програмен директор от 03.05.1994 г. до 30.09.1995 г., ръководител направление от 01.10.1995 г. до 02.07.1997 г. – агент „БЛАГОВЕСТ” на Второ главно управление на ДС от 1974 г.;
 • Николай Людвиг Цончев, директор от 20.10.1987 г. до 02.10.1994 г. – агент „ФИЛИП” на ПГУ от 1960 г.;
 • Огнян Димитров Димов, директор от 01.10.1992 г. до 21.07.1995 г. – агент „ОХРИДСКи на ДС-ЦИОУ от 1985 г.;
 • Пенчо Златанов Ковачев, ръководител на направление от 02.01.1996 г. до 10.06.1996 г. – агент „МАКСИМ” на Шесто управление на ДС от 1985 г.;
 • Стефан Петков Стоев, програмен директор Ефир-2 от 02.01.1996 г. до 10.06.1996 г. – агент „ВЕДБАЛ” на СГУ на МВР-ДС от 1984 г.;
 • Хачадур Крикор Бояджиев (Хачо Кирилов Бояджиев), генерален директор от 23.06.1995 г. до 07.06.1996 г. – агент и агент нелегал „КРЪСТЮ” на ВГУ и ПГУ от 1958 г.;
 • Христо Тотев Тотев, член на Управителния съвет от 02.03.1999 г. до 05.12.2001 г. – агент „ВЛАДИМИР” на Шесто управление на ДС от 1982 г.;
 • Явор Тодоров Цаков, зам. председател на БНТ от 01.07.1989 г. до 27.02.1990 г. – агент „АЛЕКСАНДЪР” на Шесто управление на ДС от 1983 г.

Обявени сътрудници с решение №706 от 27 септември 2016 г. - втора проверка на БНТ

 • Ахилеас Асенов Лилов, редактор-водещ от 01.10.1992 г. до 06.07.2000 г. –разузнавач „ДИЛОВ” на Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА от 1988 г.;
 • Боян Ганчев Върбанов, зам. главен редактор до 01.07.1991 г. – информатор „Серьожа” на Трето управление на ДС (ВКР) от 1952 г.;
 • Васил Петров Марков, главен редактор от 01.04.1990 г. до 13.05.1991 г. – секретен сътрудник „МАТЕЕВ” на ПГУ от 1969 г.;
 • Величко Йорданов Скорчев, отговорен редактор (член на редакционен съвет) от 01.11.1990 г. до 01.10.1997 г. – осведомител „ВАСИЛ” на Шесто управление на ДС от 1974 г.;
 • Владислав Николаев Детистов, редактор (член на редакционен съвет) и водещ до 15.07.1992 г. – съдържател на явочна квартира „БУК” на СГУ на МВР-ДС от 1982 г.;
 • Георги Тодоров Начев, отговорен редактор (член на редакционен съвет) от 01.08.2004 г. до 01.03.2010 г. – агент „ЛЮБЧО” на Шесто управление на ДС от 1981 г.;
 • Даниела Данаилова Кънева, редактор (член на редакционен съвет) и водещ до 01.08.1997 г. – агент/секретен сътрудник „ИСКРА” на ПГУ от 1966 г.;
 • Иван Дончев Ангелов, зам. главен редактор от 01.11.1990 г. до 01.05.1991 г. – щатен служител на СГУ на МВР-ДС от 1970 г.;
 • Искра Живкова Сотирова, водещ в РТВЦ-Варна от 29.12.2003 г. до 10.06.2006 г. и от 10.07.2006 г. до 21.12.2006 г. – агент „ДИМЧО” на Шесто управление на ДС от 1988 г.;
 • Лъчезар Герасимов Младенов, зам. програмен директор от 25.11.1998 г. до 14.06.1999 г. – агент „АНДРЕЙ” на Шесто управление на ДС 1987 г.;
 • Людмила Стефанова Григорова-Кондова, редактор (член на редакционен съвет) до 01.01.1995 г. и от 01.09.1998 г. до 31.10.2010 г. – агент „ИВА” на ОУ на МВР-ДС Русе от 1984 г.;
 • Петър Димитров Карагьозов, коментатор до 27.12.1998 г. – агент „ДОКТОРА” на Второ главно управление на ДС от 1969 г.;
 • Стефан Киров Ранов, програмен редактор (член на редакционен съвет) от 01.08.2006 г. до 01.07.2011 г. – осведомител „МАЛЕВ” на ВКР от 1968 г., агент „МАЛОВ” на ОУ на МВР-ДС Варна и Търговище от 1971 г.;
 • Теодорка Паскалева Паскалева, зам. главен редактор до 01.11.1991 г. – сътрудник „ДИМА” на РУ-ГЩ от 1965 г.;
 • Тодор Алексиев Алексиев, водещ и коментатор от 07.10.1993 г. до 07.09.1999 г. – агент „ТРЕФЕР” на ПГУ от 1985 г.;
 • Тодор Георгиев Кендеров, зам. главен редактор до 01.11.1991 г. – агент „КОЛЕВ” на ВКР от 1968 г.;
 • Тома Николов Томов, зам. главен редактор до 01.09.1990 г., редактор (член на редакционен съвет) от 30.04.1992 г. до 01.06.1992 г., коментатор от 01.06.1992 г. до 22.06.1993 г. – агент/секретен сътрудник „ТОДОРОВ” на ПГУ от 1970 г.

Сътрудници, заемали ръководни постове в БНТ, обявени с други решения на Комисията

Решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители

 • Иван Кирилов Палчев, отговорен редактор (член на редакционен съвет) до 01.12.1990 г. – агент „ЦЕКО” на Шесто управление на ДС от 1974 г.;
 • Огнян Стефанов Сапарев, председател от 01.02.1991 г. до  06.11.1991 г. – осведомител „МАРТИН” на Шесто управление на ДС от 1971 г.

Обявени сътрудници в БНТ с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.

 • Велизар Пенков Енчев, външнополитически коментатор от 12.10.1993 г. до 06.06.1995 г. – щатен служител на ПГУ от 1985 г.

Обявени сътрудници в БНТ с решение № решение № 50/ 08.10.2008 г. – СЕМ

 • Милен Атанасов Вълков, член на УС от 27.03.2005 г. до 17.04.2006 г. – щатен служител на Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА от 1977 г.;
 • Михаил Иванов Бързанов, директор от 14.02.2003 г. до  16.07.2004 г. – секретен сътрудник „ВИХРЕН” на ПГУ от 1978 г.;

Обявен сътрудник с решение №55 от 4 декември 2008 г. - БНТ (допълнително)

 • Нина Стефанова Спасова, директор Дирекция “Информация” от 07.12.2001 г. до 29.01.2002 г. , отговорен редактор “Новини” от 01.10.1993 г. до 31.12.1993 г. и от  01.11.1998 г. до 31.05.1999 г., завеждащ кореспондентски пункт на БНТ в гр. Скопие, Македония от 01.07.2003 г. до 14.10.2007 г. – щатен служител на Четвърто 1техническо) управление на ДС (1982-1987).

Обявени сътрудници в БНТ с решение № 56/ 18.12.2008 г. – Българското национално радио

 • Драголюб Василев Данчев, главен директор до 31.03.1990 г., завеждащ редакция (член на редакционен съвет) от 01.04.1990 г. до 07.08.1998 г. – секретен сътрудник „РАЙНОВ” на РУ-ГЩ от 1984 г.;
 • Иван Атанасов Терзиянов, зам. главен редактор до 19.11.1991 г. – щатен служител на КДС от 1966 г., а след това на ВГУ и ПГУ;
 • Костадин Георгиев Филипов, отговорен редактор (член на редакционен съвет) от 01.10.2004 г. до 14.08.2006 г. – агент „ДАМЯН” на ВГУ от 1978 г.;

Обявени сътрудници в БНТ с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии - радиа и телевизии

 • Веселин Асенов Дремджиев, коментатор и водещ от 01.09.1991 г. до 01.11.1995 г. – агент „БОГДАН” на Шесто управление на ДС от 1985 г.;
 • Виолета Цаньова Белева–Хамънова, отговорен редактор (член на редакционен съвет) – съдържател на явочна квартира „ЛАЛЕ” на Шесто управление на ДС от 1980 г.;
 • Владимир Бернард Береану, отговорен редактор (член на редакционен съвет) и водещ от 01.12.1991 г. до 31.10.2013 г. – агент „ГЕОРГИЕВ” на Шесто управление на ДС от 1986 г.

Обявени сътрудници в БНТ с решение № 183/ 09.02.2011 г. – БНТ и правителства

 • Иван Петров Попйорданов, Главен директор до 01.11.1990 г., изпълнителен  директор  на  БНТ  от 09.04.1992г. до 31.12.1992г., генерален  директор  на  БНТ  от 19.01.1998 г. до 13.11.1998 г.
 • Любомир Панайотов Коларов, главен  редактор  в  БНТ  от

01.08.1991г. до 16.04.1992 г.

Обявен сътрудник в БНТ с решение № 2-540/ 04.08.2015 г. – синдиците, включени в списъка от Търговския закон

 • Пламен Пенчев Радковски, зам. главен редактор до 01.08.1991 г., главен редактор от 01.08.1991 г. до 20.08.1992 г. – агент/секретен сътрудник „ОГНЯНОВ” и „ВИХЪР” на ВГУ и ПГУ от 1970 г. и 1975 г. 

Обявен сътрудник в БНТ с решение № 2-528/ 29.06.2015 г. – юридически лица, организиращи хазартни игри

 • Румен Янков Хаджиянков, редактор (член на редакционен съвет) до 05.08.1992 г. – агент „ПЛАМЕН” на отдел „Задгранични паспорти” на ДС от 1976 г. и на СГУ на МВР-ДС.

 

06
Окт '16

Премиерът Виктор Орбан е известен с откритата си враждебност към мигрантите и е издигнал гранични ограждения с бодлива тел, за да ги държи настрана, но в същото време дискретно е отворил вратите на Унгария за чужденци, които са достатъчно богати да си платят за престоя в страната.  Лансираната през 2013 г. схема "облигации за пребиваване" е привлякла хиляди заможни китайци, които охотно се радват на чистия въздух, възможностите за образование и по-спокойното темпо на живот, които Европа предлага. А за разлика от бежанците, които се спасяват от конфликти в Близкия изток, тези имигранти се чувстват съвсем добре дошли.

05
Окт '16

За първи път на Летище София с полет от Франкфурт на 16 октомври с четиричасов престой ще кацне най-големият пътнически самолет на "Луфтханза" - "Еърбъс А380". Това обяви на пресконференция днес Александър Толвет, регионален директор за България на "Луфтханза груп".

04
Окт '16

Уикилийкс ще публикува преди 8 ноември важна информация, отнасяща се до президентските избори в САЩ, заяви днес основателят на организацията Джулиан Асандж. Той взе участие по видеомост в пресконференция в Берлин, посветена на 10-годишнината от създаването на Уикилийкс. Материалите ще бъдат публикувани преди за изборите в САЩ, посочи Асандж. Той добави, че в близките 10 седмици се предвижда да се публикува поне по един нов материал седмично, но не разкри каква информация ще се съдържа в тях.

03
Окт '16

Неосъщественият неутрален блок – 800 страници документи за "Плана за откъсване на България от Оста", които са били секретни до 70-те години на ХХ век днес за първи път се публикуват събрани на английски по идея на Лъчезар Тошев в издание на Американския научен център в София. Тошев e бил в народен представител в шест състава на Народното събрание, член на Екогласност и СДС от основаването им още от 1989 г., дългогодишен представител и почетен член на ПАСЕ. За предаването "Хоризонт до обед" той сподели, че идеята България да излезе от оста "Рим – Берлин – Токио" е съществувала още през 1943 г., когато цар Борис е влязъл в контакт със САЩ преди подписването на Тристранния пакт.