Въздух

20
Юли '15

Националната система за мониторинг на околната среда извършва оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ) върху територията на страната, разделена на 6 Района за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, утвърдени със Заповед №969/21.12.2013 г. на министъра на околната среда и водите. Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух на МОСВ се състои от 50 стационарни пункта, в т.ч. 9 пункта с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ, 30 автоматични измервателни станции (АИС), 7 автоматични ДОАС системи (работещи на оптичен принцип), както и 4 АИС за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в горски екосистеми - КФС “Рожен”, „Юндола”, „Витиня” и „Ст. Оряхово”.

16
Юли '15

Китай ще забрани вноса и използването на въглища с високо съдържание на пепел и сяра от началото на 2015 г. в опит да намали проблема със замърсяването на въздуха, съобщава Reuters. Новите изисквания ще се отразят негативно на австралийските минни компании, които са основни износители за азиатската държава.Решението на властите идва на фона на спада на цените на въглищата до петгодишно дъно. Основен фактор за това са натрупаните излишъци и намалението на потрреблението в Китай, който е най-големият вносител на въглища в света. Този пазар отговаря за около една четвърт от износа на австралийските производители. През 2013 г. Китай е внесъл от Австралия общо 84 млн. тона въглища.
Според новите екологични мерки Пекин въвежда различни изисквания за въглищата, използвани в металургията, местния пазар и вноса. Забраната за добив, внос и продажба засяга въглища с над 40% съдържание на пепел и 3% съдържание на сяра. Има ограничения и за въглища с други химически съставки като живак и арсен. Най-стриктните изисквания се отнасят за големите градове и индустриални центрове по крайбрежието и делтите на големите реки като Яндзъ. Там ще е забранено изгарянето на въглища с над 16% пепел и 1% сяра. Тъй като тези крайбрежни региони са едни от най-големите потребители на въглища в Китай, ограниченията ще блокират значителна част от вноса. Според решението на регулаторите въглищата, които не отговарят на изискванията, няма да могат да бъдат внасяни, продавани или транспортирани на големи разстояния.
"Повечето от залежите на въглища с високо съдържание на пепел в Австралия са разработвани специално за китайския пазар и ще са тежко ударени от новите изисквания. Несигурността в случая идва от това дали китайският пазар ще е готов да плати повече за по-безопасни въглища от Австралия", коментира Роб Кендал, мениджър в Wood Mackenzie.
Сред големите мини в страната, които няма да отговарят на новите изисквания, са Mount Arthur на BHP Billiton, която произвежда 16 млн. тона въглища годишно, мината Mangoola на Glencore, както и Hunter Valley и Bengalla на Rio Tinto. Няма точни данни каква част от производството им е предназначена за Китай и какъв ще е ефектът за компаниите. Glencore, които са най-големият износител на термични въглища в света, заявяват, че правят оценка на предложените ограничения. BHP, които реализират една пета от продажбите си на въглища в Китай, обявиха, че подкрепят усилията за подобряване на екологичните стандарти. "Очакваме да сме способни да отговорим на новите регулации и не очакваме финансов удар по нашия бизнес", заявява директорът на въглищния бизнес на компанията Дийн Дала.
Според новите регулации въглищата, транспортирани на над 600 км от мястото на добив или пристанищата, трябва да имат енергийна стойност от поне 3940 килокалории на килограм и съдържание на пепел и сяра от максимум съответно 20 и 1%. Според експерти от сектора въглищата от Австралия и ЮАР с енергийна стойност от 5500 калории ще са най-засегнати, тъй като средното съдържание на пепел е 23-25%.

12
Юни '15

Заместник-министрите на земеделието и храните - Георги Костов, и на околната среда и водите - Бойко Малинов, откриха посетителски център с контролен горски пункт в Природния парк /ПП/ "Врачански балкан". Центърът, който е в местността "Копана могила" край Враца, е  изграден по проект "Изпълнение на дейности за устройство и  управление на ПП "Врачански Балкан". Общата стойност на проекта  е 4 533 937 лева. Той се изпълнява с финансовата подкрепа на  Европейския фонд за регионално развитие чрез оперативната  програма "Околна среда 2007-2013 г.".

11
Юни '15

На първо място по замърсяване на въздуха с фини прахови частици за 2014 и 2015 г. е Видин, следван от други градове в  Северозападна България. Това коментира изпълнителният директор  на Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ Ваня Григорова,  след като представи данните от Националния доклад за 
състоянието и опазването на околната среда, който анализира  данни от 2013 година.  По думите й до Видин се нареждат Монтана, Ловеч и Плевен, като 
основен източник на замърсяването е битовото отопление,

24
Фев '15

Финансирането по новата оперативна програма "Околна среда" /ОПОС/ е договорено с ЕК в приоритетна ос "3" "Биоразнообразие" ресурсът ще бъде около 200 млн. лева. Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева при официалното откриване на обновения Природозащитен информационен център "Витоша" над кв. "Драгалевци". Информационният център е ремонтиран основно по проект, финансиран от ОПОС, който обхваща дейности във витошките резервати "Торфено бранище" и "Бистришко бранище", поддържания резерват "Училищна гора" край Ботевград и поддържания резерват "Богдан" до Копривщица. Общата стойност на проекта е 4 438 315 лева, а изпълнител е Регионалната инспекция по околна среда и води - София. Сред дейностите по проекта са разработване на противопожарни планове за защитени територии, маркиране на границите на резервати и екопътеки и разработване на планове за управление на защитените територии. По думите на Ивелина Василева дейностите в новата ос "Биоразнообразие" на ОПОС ще бъдат насочени към защитените зони от екомрежата НАТУРА 2000. С предвидените средства ще се подпомага изпълнението на ангажиментите ни по поддържане на защитените зони, разработването на Планове за управление за тях и прилагането на мерки за опазване на природата. В момента по приключващата ОПОС /2007-2013 г./ в приоритетна ос 3 "Биоразнообразие" се изпълняват 64 проекта, на стойност 324 млн. лева, информира министърът. Това е значителен финансов ресурс, който се предоставя на РИОСВ, на природните и националните паркове и на неправителствени организации, отбеляза тя. За нас е важно да се предприемат всички мерки и действия за съхраняване на уникалната ни природа - безспорна ценност, с която всички трябва да се гордеем, каза още Ивелина Василева. По думите й държавата ни разполага с ресурс, който в перспектива дава редица възможности на бъдещите поколения.