Въздух

12
Юни '15

Заместник-министрите на земеделието и храните - Георги Костов, и на околната среда и водите - Бойко Малинов, откриха посетителски център с контролен горски пункт в Природния парк /ПП/ "Врачански балкан". Центърът, който е в местността "Копана могила" край Враца, е  изграден по проект "Изпълнение на дейности за устройство и  управление на ПП "Врачански Балкан". Общата стойност на проекта  е 4 533 937 лева. Той се изпълнява с финансовата подкрепа на  Европейския фонд за регионално развитие чрез оперативната  програма "Околна среда 2007-2013 г.".

11
Юни '15

На първо място по замърсяване на въздуха с фини прахови частици за 2014 и 2015 г. е Видин, следван от други градове в  Северозападна България. Това коментира изпълнителният директор  на Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ Ваня Григорова,  след като представи данните от Националния доклад за 
състоянието и опазването на околната среда, който анализира  данни от 2013 година.  По думите й до Видин се нареждат Монтана, Ловеч и Плевен, като 
основен източник на замърсяването е битовото отопление,

24
Фев '15

Финансирането по новата оперативна програма "Околна среда" /ОПОС/ е договорено с ЕК в приоритетна ос "3" "Биоразнообразие" ресурсът ще бъде около 200 млн. лева. Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева при официалното откриване на обновения Природозащитен информационен център "Витоша" над кв. "Драгалевци". Информационният център е ремонтиран основно по проект, финансиран от ОПОС, който обхваща дейности във витошките резервати "Торфено бранище" и "Бистришко бранище", поддържания резерват "Училищна гора" край Ботевград и поддържания резерват "Богдан" до Копривщица. Общата стойност на проекта е 4 438 315 лева, а изпълнител е Регионалната инспекция по околна среда и води - София. Сред дейностите по проекта са разработване на противопожарни планове за защитени територии, маркиране на границите на резервати и екопътеки и разработване на планове за управление на защитените територии. По думите на Ивелина Василева дейностите в новата ос "Биоразнообразие" на ОПОС ще бъдат насочени към защитените зони от екомрежата НАТУРА 2000. С предвидените средства ще се подпомага изпълнението на ангажиментите ни по поддържане на защитените зони, разработването на Планове за управление за тях и прилагането на мерки за опазване на природата. В момента по приключващата ОПОС /2007-2013 г./ в приоритетна ос 3 "Биоразнообразие" се изпълняват 64 проекта, на стойност 324 млн. лева, информира министърът. Това е значителен финансов ресурс, който се предоставя на РИОСВ, на природните и националните паркове и на неправителствени организации, отбеляза тя. За нас е важно да се предприемат всички мерки и действия за съхраняване на уникалната ни природа - безспорна ценност, с която всички трябва да се гордеем, каза още Ивелина Василева. По думите й държавата ни разполага с ресурс, който в перспектива дава редица възможности на бъдещите поколения.

22
Ян '15

И тази година Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ отпуска чрез своето Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ 3,5 млн. лева за кампанията "За чиста околна среда". Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Ежегодната кампания, която се осъществява за 12-ти път финансира малки проекти на кметства, общини, детски градини, училища и обединени детски комплекси. От общия ресурс 2,3 млн. лева са предвидени за общини и кметства, като те могат да кандидатстват за финансиране до 10 хиляди лева.

 

28
Дек '14

С препрани пари от мошеничества в търговията с въглеродни емисии се финансирали ислямски терористични организации