Води

26
Сеп '14

Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ координира разработването на серия от документи, с които ще приключи вторият етап по изготвяне на цялостна Национална стратегия за адаптация. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ. Стратегията цели намаляване на уязвимостта на страната ни от климатичните промени и подобряване на възможностите за адаптиране на природните, социалните и икономическите системи към неизбежните негативни въздействия от изменението на климата.

19
Апр '14

Водопроводът е открит на около четири метра под уличната настилка. Работниците са съобщили за находката в общинската администрация, след което кметът на града Александър Горчев е разпоредил изкопните работи да спрат и да започнат археологически проучвания, заснемане и протоколиране на структурата му, която според Славов е съставена от дялани варовикови блокове и хоросан. След направената датировка на водопровода е установено, че той е от края на девети и началото на десети век, времето по което управлява Симеон Велики.

07
Апр '14

Над 1 млрд. евро са парите за следващия програмен период на ОП "Околна среда"

15
Окт '13

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова коментира, че се прави всичко възможно 2014-а да не бъде "нулева" в усвояването на европейски средства и през годината да започне реализацията на новата оперативна програма "Околна среда". Министерството е в последните месеци на договаряне на програмата за следващия планов период.

15
Окт '13

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова връчи призове на отличени общини в националната кампания "Зелена България", финансирана от оперативната програма "Околна среда". Награждаването се състоя в рамките на Деветата годишна среща на българските местни власти в курорта "Албена". Призът за най-прилежна община, бенефициент по оперативната програма, взема община Раковски за коректно подготвена документация за интегриран воден проект на стойност 58.9 милиона лева. Наградата за най-добър екип за управление на проект се дава на община Козлодуй за интегриран проект за водния сектор с инвестиция за 26.7 милиона лева.