Води

15
Окт '13

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова връчи призове на отличени общини в националната кампания "Зелена България", финансирана от оперативната програма "Околна среда". Награждаването се състоя в рамките на Деветата годишна среща на българските местни власти в курорта "Албена". Призът за най-прилежна община, бенефициент по оперативната програма, взема община Раковски за коректно подготвена документация за интегриран воден проект на стойност 58.9 милиона лева. Наградата за най-добър екип за управление на проект се дава на община Козлодуй за интегриран проект за водния сектор с инвестиция за 26.7 милиона лева.

08
Окт '13

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова и кметът на община Нови пазар Румен Панайотов днес направиха първа копка по проект „Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.", и е на стойност 36,7 млн. лв.

02
Окт '13

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова ще направи утре първата копка по "Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационната мрежа". Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ.Церемонията ще се състои от 10.00 ч. в Кърджали.Проектът се финансира по оперативната програма "Околна среда" и е на стойност 69,9 млн. лева.

24
Сеп '13

В най-близко време ще се разплатим по всички просрочени задължения на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ за изпълнение на проекти по програма ИСПА, каза министърът на околната среда и водите Искра Михайлова

22
Сеп '13

Най-много санкции през м.август са наложени за нарушения при дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъците