Земя и храни

20
Мар '19

Всичко, което Бог е създал – растения, животни, минерали са велики неща.

20
Мар '19
 1.  Въглища – образували са се в осушени водни басейни и имат растителен произход:
 • Лигнитни въглища – най-млади по възраст(плиоцена). Съдържат голямо количество влага и сяра, калоричността е много малка(между 1200-1500 килокалории). Те са в най-голямо количество. 70% от тях са в Маришкия басейн. Находища има в Ломския басейн, Елховския и Софийския басейн.
 • Кафяви въглища – калоричност(2500-5000 килокалории). По-стари по възраст и отделят по-малко количество сяра. Използват се предимно за производство на електро- и топло-енергия. Находища има в Бобовдол, Перник, Бургас, Пиринския басейн и Николаевския басейн.
 • Черни въглища – те са с голяма калоричност(6000 килокалории). Те са стари по възраст. Използват се за коксуване и в металургията. Находища има в Балкан Бас (Централна Стара планина между градовете Сливен, Габрово и Твърдица), в добруджанския басейн близо до Каварна(това находище е перспективно за експлоатация. Намира се на голяма дълбочина и ще се използва в бъдеще при напредване на технологиите).
 • Антрацитни въглища – най-стари по възраст. Намират се в района на Своге и гара Томпсън. Отделят най-голямо количество топлина с над 7000 килокалории.

- Нефт – находищата са малко и не задоволяват нуждите на страната. Находища има в Тюленово, Долни Дъбник, Гиген и Долни Луковит.

- Земен газ – находища има в лонгоза на р.Камчия, Ловешко, Врачанско и село Бутан на р.Огоста.

 1. Рудни полезни изкопаеми – имат магмен произход, образували са се при кристализирането на магмата и са свързани с вулканична дейност. Те са резултат от застиването на магмата. Медните руди в Средногорието са свързани със стар вулканизъм. С този вулканизъм се свързват и находищата на олово-цинкови руди в Родопите.

- Руди на черните метали – това са желязото, мангана и хрома:

 • Желязна руда – находища има в Кремиковци(с 30 % метал в рудата), в Мартиново, с.Крумово, Чипровци и Троянско
 • Манганова руда – големи находища са в Игнатиево и Оброчище – металното съдържание е 29%
 • Хромова руда – в Крумов градско и Асеновград

- Руди на цветните метали – това са медта, олово-цинковите руди и златото:

 • Медни руди – 1,5% метално съдържание в Панагюрище, между градовете Радка, Елшица и Медет, Бургаско и Малко Търново.
 • Олово-цинкови руди – находища има във Врачанско, Кюстендилско(Гюешево) и Родопите(Мадан, Рудозем и Джебел)
 • Злато – в района на Трън и Златица

 3. Нерудни полезни изкопаеми – седиментационен произход, поради магмената дейност и метаморфни.

 • Варовици – седиментационен произход. Находища има в Разград, Плевен и Враца
 • Мрамор – в Берковица(Стара планина), Пирин и Малко Търново(Странджа)
 • Гипс – Раднево и Кошава(Видинско)
 • Каменна сол – в Провадия и Омуртаг
 • Каолин(Глина) – в Каолиново, Ветово, Сеново
 • Кварцов пясък – в Белослав
 • Зеолит(Минерал) – това е хранителна добавка за намаляване киселината на почвата – находища има в Кърджали и Ямбол
 • Морска сол – в Бургас и Поморие
 • Инертни материали – това са пясъци и чакъли – има в речни корита и тераси

 

18
Мар '19

София е разположена в Софийското поле с надморска височина около 550 метра на територия от 1,311 кв. км, от които населените места и урбанизираните територии заемат 245.5 кв. км, земеделските територии са с площ 509 кв. км, горските - 466.5 кв. км, териториите за добив на полезни изкопаеми - 40.5 кв. км, териториите за транспорт и инфраструктура - 20.6 кв. км и водни течения и водни площи - около 40 кв. км.

17
Мар '19

Ограничения в продажбите на алкохол в жилищните райони и заведенията за обществено хранене в Русия, вдигане на възрастта за покупка на твърд алкохол до 21 години и допълнителни такси в бюджета от фирмите, търгуващи със стоки, вредни за здравето - например тютюневи изделия и спиртни напитки.

14
Мар '19

Китайски компании проучват възможностите за внос на вино и олио от България, както и за инвестиции в страната ни.