Фрегата „Дръзки“ от състава на българските Военноморски сили продължава участието си в в операцията на НАТО „Active Endeavour” в Средиземно море. Българското командване на „Дръзки“ пое ръководството на действията на цялата Втора постоянна военноморска група на НАТО за три дни, между 10 и 12 ноември, в рамките на учението. Постоянната военноморска група е една от силите за незабавен отговор на НАТО и изпълнява непрекъсната програма на оперативна подготовка в Средиземно море и извън неговата акватория.

В рамките на операция „Active Endeavour”, в дните на българско командване, бяха изпълнени корабни учения по борба за живучест и управление на кораба при аварийни условия.
Част от оперативната подготовка на Втората постоянна военноморска група на НАТО се провежда в пристанища на страни-членки на НАТО, както и на страни- партньори. В рамките на учението Втората постоянна военноморска група на НАТО (SNMG 2), корабите от състава на групата (германската фрегата „Хамбург”, турската фрегата „Явуз” и българската фрегата „Дръзки”) посетиха пристанище Картахена в Кралство Испания. Там се проведе предпоходна подготовка за изпълнение на предстоящите задачи в рамките на „Active Endeavour”. След това програмата на учението предвиждаше няколкодневни занимания в открито море, които включваха стрелба по морска цел, задачи по отразяване атаките на симулиран въздушен, надводен и подводен противник.
В рамките на операция „Active Endeavour” предстои посещение на военноморска база Акзас в Република Турция, след което фрегатата „Дръзки” ще извърши преход през проливната зона до пункта за постоянно базиране Бургас.