Али Неджми Ниязи завършва магистратура по икономика в УНСС. В периода 2005-2013 г. е народен представител в 40-то и 41-то Народно събрание. Заема длъжността на заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, бил е член на Комисията по външна политика и отбрана и на подкомисията, осъществяваща парламентарен контрол върху дейността на НРС, НСО и военна информация. През 2006 и 2007 г. е член на Европейския парламент. В периода 2003-2005 г. е заместник-министър на отбраната, член е на надзорния съвет на Агенция за приватизация. Владее руски, английски и турски език.

 

Инженер Иван Василев Иванов завършва ВА "Г. С. Раковски", специалност "Земна артилерия и ракетни войски" и магистратура във ВНВАУ "Г. Димитров" по обслужване и ремонт на електронно-изчислителни машини. Преминал е курс в Колежа по отбрана на НАТО за висши ръководни кадри на НАТО, в гр. Рим, както и курс за управление при кризисни ситуации в Германия, курс за управление на ресурсите на отбраната и мобилизационните ресурси, както и курс за военни наблюдатели на ООН във Виена. Професионалната му практика започва през 1979 г. в структурите на Българската армия. От 2012 г. е президент на Конфедерацията на обществени организации за

сигурност и отбрана /КООСО/, и почетен председател на Асоциацията на завършилите Колежа по отбрана на НАТО (АЗКОН). Директор е на дирекция "Управление на човешките ресурси"при управлението на ГЕРБ в Министерството на отбраната. Награждаван е многократно с български и чуждестранни военни отличия и награди. Владее английски и руски език.