Парламентът реши да се създаде Държавна агенция "Технически операции" /ДАТО/ към Министерския съвет, която ще извършва подслушване и проследяване. Това стана с промени в Закона за специалните разузнавателни средства /СРС/, които депутатите приеха на второ четене. С изменението специализираната дирекция "Оперативни технически операции" /СДОТО/ към МВР се обособява в отделна структура към правителството.

 

Председателят на Агенцията ще се определя от Министерския съвет по предложение на премиера. Предвидено е мандатът му да е четири години. Въвежда се механизъм за контрол на прилагането на СРС чрез бюджета. Прилагането на специални разузнавателни средства от ДАТО за всеки конкретен случай ще се осигурява финансово от органа, който е заявил искане за тяхното използване, решиха още депутатите. Възстановява се Националното бюро за контрол на СРС като независим и действен контрол над цялата дейност по прилагането на специални разузнавателни средства. Бюрото ще се състои от петима членове, които ще се избират от Народното събрание и ще имат мандат пет години. Данните, в резултат на използване на СРС, отпадат от списък на категориите информация, подлежащи на класификация като държавна тайна. Списъкът с информацията, която е държавна тайна, е част от Закона за защита на класифицираната информация. Държавна тайна обаче ще бъде информацията за използваните, съгласно законовите разпоредби, специални разузнавателни средства, т. е. техническите средства и/или способите за тяхното прилагане. След тази промяна делата, по които има информация, събрана чрез СРС, ще се разглеждат от съда на открити заседания. Досега решението дали да се засекрети делото вземаше съдебният състав. Отпадането на изискването СРС да са държавна тайна ще важи както за съдебната, така и за досъдебната фаза. Прието беше още разрешение за ползване на СРС да се иска от съответния окръжен съд, а не от произволен окръжен съд. Освен това при произнасянето си съдът може да поиска от заявителя, желаещ да ползва такъв метод, да му бъдат предоставени всички материали, които имат отношение към искането.