Според проучване на Евробарометър 60 процента от европейците намират за вероятно броят на престъпленията с огнестрелни оръжия да нарасне през следващите пет години

 

Европейската комисия представи предложения за ограничаване на насилието в Европа, свързано с употребата на огнестрелни оръжия. Комисията отчита, че в последните години общественото внимание многократно е било привлечено от трагични нападения с огнестрелни оръжия в Европа, например в Норвегия, Белгия, Финландия, Франция и Италия. Няма незасегнати държави, в целия ЕС убийствата с огнестрелни оръжия всяка година отнемат живота на над 1000 души, а половин милион огнестрелни оръжия, които се водят за изгубени или откраднати в ЕС, все още не са намерени, се посочва в съобщението. ЕК предлага законодателни мерки, оперативни дейности, обучение и финансиране от ЕС за преодоляване на опасностите, произтичащи от незаконната употреба на огнестрелни оръжия. Оповестени бяха резултатите от проучване на Евробарометър, според което 60 процента от европейците намират за вероятно броят на престъпленията с огнестрелни оръжия да нарасне през следващите пет години. Проучването показва, че общо 55 на сто от европейските граждани искат въвеждането на по-строги правила за хората, които имат право да притежават, купуват или да продават такива оръжия. Често разговорът за широкото разпространение на огнестрелните оръжия в САЩ получава по-голям отзвук, а всъщност вниманието ни трябва да се съсредоточи върху събитията у дома, коментира по този повод еврокомисарят по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом. В Европа трябва да се направи още много, за да сме спокойни, че престъпниците не могат да се сдобият с пистолети, винтовки и щурмови оръжия, допълни тя. С въвеждането на по-строги, общи за целия ЕС правила относно дезактивирането на огнестрелни оръжия, може да се гарантира, че те остават трайно негодни за ползване след изваждането им от употреба, се посочва в съобщението. За да се улесни проследяването на оръжията, които използват престъпниците, ЕК ще обмисли общ подход за маркировка на огнестрелните оръжия със серийни номера при тяхното производство. Комисията предлага въвеждането на общо законодателство, което да съдържа разпоредби за минималния размер на наказателноправните санкции, така че да бъде постигнат възпиращ ефект навсякъде в ЕС и да отпаднат законовите възможности, които могат да бъдат използвани от преносителите на оръжия. Комисията предлага да бъде обмислена възможността да се ограничи употребата на някои особено опасни модели за граждански цели. Тепърва ЕК ще обмисли как да попречи на продажбата на оръжия по интернет или на разпечатването чрез триизмерен принтер на части от оръжия.