Военноокръжната прокуратура в София  обвини министър Н.Ненчев за престъпление по служба, представляващо особено тежък случай и извършено в съучастие с негов подчинен.  Обвинението на Николай Ненчев е за това, че като министър на отбраната от 19 декември 2014 г. до 26 януари миналата година в съучастие като подбудител, умишлено склонил  директора на Дирекция "Инвестиции в отбраната" да извърши престъпление по служба в качеството си на възложител на процедура за обществена поръчка за доставка на дрехи за военнослужещи, от което са настъпили значителни вредни последици за Министерство на отбраната в размер на 259 773 лв.

 

С решение от 2014 година е открита процедура за обществена поръчка за  рамково споразумение по обособени позиции за доставка за военно полево облекло. На 11.08.2014 г. със заповед министърът на отбраната Велизар Шаламанов е определил В. Ц. за възложител на обществената поръчка. При проведената обществена поръчка на първо място е класирано "Лортън" ЕООД, тъй като е предложило най-ниска цена.

Разследването на прокуратурата е установило, че в периода декември 2014 г. януари 2015 г. Николай Ненчев поискал и разпоредил на Началника на кабинета си да предаде на В. Ц., че договор не трябва да се сключи с класираното от комисията на първо място дружество "Лортън" ЕООД. В изпълнение на указанията на министъра Ненчев В. Ц. не изпълнил служебните си задължения, произтичащи от Закона за обществените поръчки и не издал решение за обявяване на класирането на участниците. В. Ц. не сключил и споразумение с класирания от комисията на първо място участник в процедурата. Вместо да бъде сключен договор с търговското дружество, предложило най-ниска цена за доставка на облекло, МО е сключило договор с друго дружество - "Интендантско обслужване" ЕАД.

Върху управителя на "Интендантско обслужване" ЕАД пък е бил упражнен натиск самостоятелно да сключи договор с "Лортън" ЕООД, по сила на който това дружество да се определи като подизпълнител. От това са настъпили значителни вредни последици за Министерство на отбраната в размер на 259 773, 78 лева, изразяващи се в разликата в ценовите предложения на "Лортън" ЕООД и "Интендантско обслужване" ЕАД .  Николай Ненчев е с мярка за неотклонение "подписка".

Делото срещу Николай Ненчев в образувано по сигнал на гражданин, който се казва Павлин Иванов. Това каза полк. Елин Алексов, говорител на Военно-окръжна прокуратура - София на брифинг в Съдебната палата. По думите му Иванов не е служител на Министерство на отбраната. Той обясни, че сигналът, който е написал е в резултат на информации от свои познати, работещи в Министерство на отбраната, поясни полк. Алексов. По думите му съучастник в действията на министър Ненчев е бил Венислав Цанов, който тогава  е бил директор на „Инвестиции в отбраната“.