• Бързина — Системата е напълно автоматизирана. Приетият сигнал се предава към службите за спешно реагиране за секунди. Телефон 112 осигурява бърза и едновременна намеса на няколко служби за спешно реагиране, когато инцидентът изисква тяхната намеса.
  • Локализация – Данните за местоположението на повикващия се предоставят от телекомуникационните оператори. В центровете 112 се получава информация за местоположението на повикващия автоматично в момента на приемане на повикването от оператор (call taker), чрез “push” метод. Точността за мобилните оператори е на ниво клетка.
  • Достъпност - 112 е денонощен и безплатен, достъпен от всяка точка на страната. Набира се без код и при заключена клавиатура.
  • Системата включва възможност за проследяване на случаите и информация за приключилото събитие.
  • Сигналите се приемат и обслужват не само на български език, но и на най-разпространените в Европейската общност езици – английски, немски и френски, както и на езиците на съседните на страната държави.
  • Системата изключва възможността повикващия да не бъде обслужен. В случай, че няма свободни оператори в един център 112, който обслужва територията, от която е повикващия, обаждането се пренасочва автоматично към свободни оператори в друг център. Това по никакъв начин не влияе на качеството и бързината на услугата.
  • Системата е 100% хомогенна, което прави възможно всеки център да приема повиквания от всяка точка в страната (включително географски области извън съответния район за планиране).
  • Телефон 112 максимално улеснява хората, защото в извънредна ситуация трудно се ориентират кой от спешните номера 150, 160, 165 или 166 да изберат. Системата пести време и средства на хората, като им гарантира бърза и адекватна реакция на компетентните служби.