46 500 лева дарява Американската търговска камара в България за развитието на млади хора. Средствата бяха събрани по време на традиционната Благотворителна вечер по случай Деня на Благодарността, която Камарата организира за 16-ти път.

 

 46 500 лева събра Американската търговска камара в България (AmCham) по време на традиционното благотворително събитие по повод Деня на благодарността, което се проведе  на 20 ноември 2018 г. в София Тех Парк в столицата. Традиционно повече от 200 души – представители на членовете на AmCham, дипломати и официални гости - присъстваха на благотворителната вечеря, която се провежда вече за 16-а поредна година. И тази година сумата ще се дари на Фондация BCause в подкрепа на две от инициативите им – „Готови за успех“ и „Ние можем“.  AmCham е дългогодишен партньор на Фондацията по множество социални проекти и инициативи, за които през годините Камарата е дарила над 500 000 лв.

През 2018 г. AmCham отбелязва единадесета година, в която Камарата чрез своите членове подкрепя програмата за стипендии „Готови за успех“ и фонда за професионална реализация на младежи „Ние можем“. За това време с гордост заявяваме, че сме допринесли със 115 стипендии, на обща стойност над 200 000 лв., - сподели д-р Красимира Чемишанска, президент на Американската търговска камара в България, по време на откриването.

В изказването си Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация BCause, подчерта ефекта, който има дарителската компания: „Миналата година подкрепихме със стипендии и професионални курсове повече от 110 младежи и девойки. Някои от стипендиантите вече са дарители, а други започнаха първа работа. Благодарение на даренията на компаниите-членове на АмЧам ще съумеем да дадем добри перспективи за бъдещето на още деца в нужда. Почетен гост на благотворителната вечеря беше посланикът на САЩ в България Ерик Рубин, който поздрави присъстващите по случай Деня на благодарността и отбеляза приноса на АмЧам към благотворителността в България.

По време на събитито Амджен България, член на Камарата, обявиха, че подкрепят 5 пълни стипендии на обща стойност 10 000 лева в подкрепа на „Готови за успех“. Към дарителите на програмата от вечерта се включиха още Телелинк, Фама Консултинг и др.