"Бонус-малус" нарушава граждански права - това се посочва в становище от омбудсмана Мая Манолова до председателя на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова.

Становището е по повод общественото обсъждане на проект на наредба, който предвижда въвеждане на системата "бонус - малус" и промяна на размера на застрахователната премия според поведението на водача на моторното превозно средство. Манолова е изразила категоричното си мнение, че проектът на наредбата нарушава правата и интересите на гражданите, защото остава впечатление, че в нея са изведени на преден план интересите на застрахователите. Омбудсманът подчертава, че според Кодекса на застраховането по задължителната "Гражданска отговорност" на автомобилистите са застраховани собственикът, ползвателят и държателят на моторното превозно средство /МПС/. Това изключва автоматично МПС като обект на начисляване на клас "бонус-малус".

Манолова обръща внимание още, че не е редно собственик на МПС да носи отговорност за поведението на друг шофьор, извършил нарушение със същия автомобил. Общественият защитник подчертава, че е необходим механизъм, по който неправомерно взетите суми за застрахователна премия, да бъдат възстановени в най-кратък срок от застрахователя. Манолова предлага да се направи задълбочена оценка на последиците, които биха предизвикали разпоредбите на наредбата, за да се намерят справедливи механизми за прилагане на "бонус-малус".