Глобалното повишаване на температурите и аномалните метеорологични условия, свързани с климатичните промени, представляват най-голямата здравна заплаха за човечеството за 21 век.

 

В анализ, публикуван в медицинското издание, се изтъква, че топлинните вълни, засилващите се по интензивност бури, наводнения и горски пожари стават все по-неконтролируеми и заплашват здравните системи по света. Това се неща, които нощем не ми позволяват да заспя, призна Ник Уотс, изпълнителен директор на "Обратното броене на Лансет", годишен доклад, който проследява връзките между общественото здраве и климатичните промени.

Бурите и наводненията например не предизвикват само преки щети,  но също така поразяват болници и предизвикват възникването и разпространението на огнища на зарази. След себе си водят и проблеми с психичното здраве на хората, изгубили домовете и близките си. Горските пожари, като тези в Калифорния, взимат много жертви, но също така допринасят и за замърсяването на въздуха в обширни райони.

Докладът на "Лансет", съставен от лекари, учени и експерти от 27 страни, настоява да бъдат взети спешни мерки, за да се забавят климатичните промени и да могат здравните системи по света да се подготвят за растящите предизвикателства. Анализът отчете, че през 2017 година 157 милиона уязвими  хора  на възраст над 65 години са били изложени на топлинни вълни. А това е с 18 милиона повече, в сравнение с 2016 година. Европа е особено застрашена в това отношение, тъй като нейното население е застаряващо и живее предимно в градски условия, където ефектите от топлинните  аномалии са особено опасни.