Правителството дава зелена светлина на работодателите през 2019 г. да доведат в страната 13 500 нови работници от страни извън европейската общност, за да покрият дефицита на трудовия пазар.

За втора поредна година правителството признава, че дефицитът от работна ръка в Румъния може да бъде покрит с работници от държави извън общността. Трудовият пазар в Румъния се сблъсква със съществен недостиг на работна ръка, най-вече в сферата на строителството и хотелиерството, а кризата за квалифицирани работници се изостри през последната година. Същевременно близо четири милиона румънци избраха да емигрират, а вносът на работна ръка от държави извън ЕС се ограничава от правителството с ежегодни квоти. В края на всяка година правителството определя максималния брой чуждестранни работници, които могат да бъдат наети на работа в Румъния от държави извън ЕС и европейското икономическо пространство. Според работодатели в сферата на строителството и хотелиерството този брой е недостатъчен. Работодателите в сферата на туризма многократно са заявявали, че имат нужда от 50 000 работници.