Минерали и метали

14
Юли '19

В периода 1956 - 1962 г., в резултат на активна геолого-проучвателна дейност, е открито и проучено медно рудно находище „Медет”

14
Юли '19

След системна геоложка дейност в Панагюрския руден район, през 1961 г. е утвърден комплексен идеен проект за изграждане на Минно-обогатителен комбинат/МОК/ „Медет”.

08
Юли '19

Горубсо-Мадан” АД търси метални полезни изкопаеми в площ „Бориева-изток”, на територията на община Мадан, област Смолян.

08
Юли '19

Продуктите в минерално-суровинната индустрия формират 5,5 млрд. лв. или 11 на сто от общия износ.

06
Юли '19

Предложението на американския президент Доналд Тръмп за мита върху редките минерали и метали, добивани в Китай, притеснява индустрията.