На фокус: Архив 2015

21
Дек '15

Поредната пресконференция на президента Путин показа, че с всяка година шансовете да получим отговори по същество намаляват. Въпросите се подбират старателно, неудобните се отсяват незабавно. И даже на филтрираните се отговаря с все по-размита, сложносъчинена демагогия. И...какво ни остава? Да се отпуснем и да се наслаждаваме на „бисерите“.

18
Дек '15

Единният европейски номер /ЕЕН/ 112 трябва да пази популярността си, смятат експерти в комуникацийте, защото сегашните житейски нрави на човечеството трудно се прогнозират. След голямото събитие за климатичните промени в Париж стана ясно, че прогнозата за ръст в природните бедствия не е маловажна прогноза. Затова е редно начетените граждани да отделят време и да се запознаят с БГ закона за 112  https://www.mtitc.government.bg/upload/docs/ZAKON_Nac_sist_112.pdf . Времето е ваше!

17
Дек '15

Блок 19 в бургаския ж.к.“Славейков“ е един от рекордьорите в националната програма за саниране и към момента е най-скъпият блок в Бургаска област. Това става ясно от втората обществена поръчка за реконструкцията от националната програма, обявена от Община Бургас. Блок 19 е под обособена позиция №6 и ремонтът му според прогнозната стойност ще струва 4,16 млн.лв., без ДДС. В обяснителната записка е уточнено, че е сградата е проектирана през 1966 година, а строежът е извършен през 1970-ата година. Блокът има 8 етажа с по 8 входа или общо 192 апартамента. Не е ремонтиран от 45 години. Добрата новина за живущите там е, че ще монтират и слънчеви колектори, става ясно от заданието на процедурата.

15
Дек '15

Развитието на гражданското общество в Република България е единственият шанс на нашия народ окончателно да разруши наложения от тоталитарния режим от миналото стереотипи на безропотност, незаинтересованост за своите права и свободи, включително на правото за справедлив обществен договор и за достоен живот. Не може да градим държавност без независим, справедлив съд и без парламентарен контрол над прокуратурата. Другото е реставриране на тоталитарния модел, при който „силните на деня” се чувстваха богоизбрани и недостижими за отчет пред обществото.

13
Дек '15

Единният европейски номер за спешни повиквания /телефон/ 112 е съвременна високотехнологична система, която осигурява на европейските граждани бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране в случаи на заплаха за здравето, сигурността и имуществото им при различни по характер произшествия и инциденти. Системата оптимизира времето за реакция при извънредни ситуации и подобрява координацията между службите за спешно реагиране. В условията на засилена терористична активност тел.112 трябва да се използва без излишна паника.