Българското председателство на Комитета на националните резервни сили на страните-членки на НАТО (NRFC) организира курс за старши офицери от резерва - NATO Senior Reserve Officers Course (SROC). Той беше проведен в периода 5-9 октомври в Училището на НАТО в гр. Оберамергау, Германия.

Това е вторият от двата ежегодни курса (оперативен и стратегически), които са отговорност на Българското председателство на Комитета на националните резервни сили на страните-членки на НАТО (NRFC). В стратегическия курс (SROC) се подготвят резервисти със звание подполковник и по-високо за служба в щабовете от командната структура на НАТО при учения и операции. Основната задача е да бъдат запознати участниците с опита на страните-членки на НАТО и на NRFC в обучението, подготовката и използването на силите от резерва в операции на НАТО.