На свое извънредно заседание на 30 октомври 2015 г. правителството прие законопроект за Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г. Предложеното увеличение на бюджета за отбрана до ниво 1,35% от брутния вътрешен продукт (БВП) предизвика удовлетворение във Въоръжените сили и в средите на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ (СОРА). След няколко години на драматично съкращаване на военните разходи, довело до ръба на срив системата за отбрана, управляващите се решиха да изпълнят решението, взето на Срещата на високо равнище на НАТО в Уелс (2014 г.), да бъде спрян спадът в бюджетите за отбрана на страните от Алианса.

Това решение на правителството, както и приетата от него и изпратена за одобрение от Народното събрание „Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020“ са стъпки в правилна посока. Нотки на оптимизъм внасят и обявените целеви средства от по 80 млн. лв. за стартиране на проекти за модернизация във Военновъздушните и Военноморските сили. Грижата за повишаване на отбранителните способности във все по-сложната и трудно предсказуема международна обстановка е единственият начин да бъдат неутрализирани рисковете и заплахите за националната и коалиционната сигурност и отбрана.

Но с недоумение и с пълно неодобрение констатираме редица предложения за промени в специализираните закони от системата за национална сигурност. Тези промени са толкова нелепи, вредни и опасни, че и най-злите гении на хибридната война не биха могли да мечтаят което и да е европейско правителство да ги измисли и наложи. Слуховете се оказаха верни: министърът на финансите Вл. Горанов подмолно, без да информира ресорните министри, е предожил отмяна на редица социални придобивки. С решение N 847 /30.10.2015 г. те се смятат за приети от Министерския съвет. Заложените в параграф 11 на преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за държавния бюджет за 2016 г. предвиждат основният платен годишен отпуск на военнослужещите да се намали от 30 на 20 дни (чл. 197 от ЗОВСРБ), да отпадне изплащането на допълнителното възнаграждение за продължителна служба в размер от 2 на сто, но не повече от 40 на сто (отпада чл. 213 от ЗОВСРБ), с което се връщат уравниловките от времето на злополучния социализъм, като трудът на по-опитните военнослужещи се приравнява с този на начинаещите. Намаляването на размера на полагащия се на военнослужещите отпуск ще премахне и възможността за компенсиране на ненормирания им работен ден.

С промените в чл. 224 се посяга върху порционните пари на военнослужещите, а с тези в чл. 227 се отнема правото на еднократно парично обезщетение от брутни месечни възнаграждения при прослужени годни, но не повече от 20, като промяната ги редуцира до 10 заплати, като всяка е 50% от месечното брутно възнаграждение. Тоест, трикратно се намалява получаваното досега обезщетение при пенсиониране на военнослужещия. Предложените промени ощетяват и цивилните служители. Предлага се да отпадне т. 1 от чл. 296, с който не се заплащат и прослуженото време, трудов стаж и професионален опит в размер на не по-малко от 1 на сто върху месечното възнаграждение за всяка година трудов стаж. Тъй като мярката засяга цивилните служители по трудови правоотношения, решението на МС грубо погазва Кодекса на труда. Подобни са предложенията и за орязване на социалните компенсации и на други структури от системата за сигурност: МВР, ДАНС, ДАР и др. Ефектът от възможното узаконяване на подобни решения е лесно предвидим: масово напускане на хиляди военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската армия, МВР и структурите за сигурност. Това би било най-скъпият подарък за всички, които явно или скрито воюват срещу евроатлантическите ценности и сънуват промяна на съществуващите граници със сила, както и за онези, които не зачитат граници и територии за разгръщане на терористичната си дейност.

Само един болен бюрократичен мозък, пълен невежа в геополитиката, дипломацията и отбраната, незапознат с усилията на НАТО да укрепи източния и южния фланг на Алианса, би могъл да предложи подобни „реформи”. Готвени тайно и отдалеч, драконовите разпоредби представляват вероломно и предумишлено настъпление срещу социалното положение на хиляди военнослужещи. Отново е употребен древният робовладелски похват „Разделяй и владей”. Отново част от обществото е насъсквана срещу друга. Министерството на финансите прилага „ценния” опит на бившия министър Симеон Дянков. Без Дянков - по дянковски. През 2009 г. при подобна ситуация Дянков цинично заяви: „Вземете увеличенията за МО от майчинските надбавки”. Когато през границите ни нахлуят вражи орди, не Горанов, Дянков или джуджетата-лихвари от МФ ще защитят Отечеството. А пехотинците, артилеристите, летците и моряците, тренирали по бойните полигони, рискували живота си и събрали скъпоценен опит в мисии и операции в чужбина, делили боеприпаси, майсторство и опасности със съюзниците от НАТО.

Това, което прави Горанов, прилича на опит за държавен преврат. Министърът на финансите разстройва работата на 80% от държавните институции: армия, полиция, ДАНС, НСО, системата на затворите. Устоите на държавата се тресат, за да може касиерът на фирмата „Република България” да си върже бакалския бюджет.

Време е за протест. Време е за истина. Време е за Съвест. Време е за събуждане, към което още преди 140 години ни е зовал безсмъртният Христо Ботев: „...Нашият народ е достигнал такова гнуснаво скотско положение, щото аз не зная какво още по-голямо зло може да съществува на светът, което да го накара да се стресне и да протестува против своите скотски теглила. Тука се подиграват с имота ти, с живота ти, с трудът ти, с децата ти и най-свещените предмети на твоето човешко съществувание, а ти мълчиш като риба, търпиш като вол, молиш се богу като най-последният грешник и чакаш второто дохождане на Месия, за да добиеш награда за твоите страдания!...” Сега на ход са Народното събрание и президентът. Нашият граждански призив към тях е да кажат „НЕ!” на чиновническото безумие. Апелираме към министър-председателя да оттегли посочените предложения, внесени при съмнителни обстоятелства, без да са съгласувани със заинтересованите ведомства. Очакваме от премиера да потвърди загрижеността си за бъдещето на страната и да защити политическата стабилност на държавата. Убедени сме, че не може да има стабилна и просперираща държава с разрушен кадрови потенциал в системата за сигурност и отбрана.

Призоваваме всички неправителствени организации на офицерите и сержантите от резерва, родолюбивите съюзи, експертите и политиците от сектора за сигурност и отбрана да заемат категорична позиция спрямо предложените убийствени законодателни промени.

Управителен съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”