Франция ще блокира безжичния интернет на публични места в началото на 2016г. Причината за решението са терористичните актове на територията на страната и нарастващия брой жертви. Експертите смятат по този начин да блокират хитростите в нета, ползвани от джихадистите. Ясно е, че те може да предизвикат и бедствия, взривявайки язовирни стени, намиращи се в близост до големи населени места.

Френският опит в антитерористичните дейности е от най-значимите в ЕС. Въпреки това се налага усъвършенстване в дейностите и внедряване на мероприятия от спасителен характер. Точно тук стигаме веднаж до киберсигурността и втори път до проблемите с оповестяването, които България също трябва да решава. Свидетели сме как хакери буквално затриха мрежите на държавни институции по време на последните избори. Наше проучване показа, че на този етап единният европейски тел.112 не работи по начина и правилата, предвидени още при изграждането му преди 6-7 години. Със сигурност функцията за определяне мястото на лицето, което информира или лъже за някакво бедствие сега не се локализира. Операторите трябва да вярват на обясненията на позвънилия на тел. 112. Подобни пропуски доказват недобросъвестното отношение на органите експлоатиращи тел. 112 или работещи в сектора на киберсигурността. Защото две седмици преди Коледа неверни информации в мрежата можеше буквално да съборят сегашното правителство, което реално се радва на високи резултати от последните избори.