Единният европейски номер за спешни повиквания /телефон/ 112 е съвременна високотехнологична система, която осигурява на европейските граждани бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране в случаи на заплаха за здравето, сигурността и имуществото им при различни по характер произшествия и инциденти. Системата оптимизира времето за реакция при извънредни ситуации и подобрява координацията между службите за спешно реагиране. В условията на засилена терористична активност тел.112 трябва да се използва без излишна паника.

 

На телефон 112 може да бъде потърсена помощ при пожари, наводнения, спешни медицински случаи, ураганни ветрове, земетресения, пътнотранспортни произшествия, промишлени аварии и други замърсявания, радиация, зимни бури, съмнения за антракс и други биологични агенти. Въвеждането на Единния европейски номер за спешни повиквания (ЕЕНСП) 112 в България е ангажимент, възложен с решение на Европейската комисия. Решението за изграждане на спешен телефон е взето от Европейския съюз през 1991 г., което впоследствие е заменено с Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европа. От 2008 г. телефон 112 функционира в 27-те държави членки на Общността.