Единният европейски номер /ЕЕН/ 112 трябва да пази популярността си, смятат експерти в комуникацийте, защото сегашните житейски нрави на човечеството трудно се прогнозират. След голямото събитие за климатичните промени в Париж стана ясно, че прогнозата за ръст в природните бедствия не е маловажна прогноза. Затова е редно начетените граждани да отделят време и да се запознаят с БГ закона за 112  https://www.mtitc.government.bg/upload/docs/ZAKON_Nac_sist_112.pdf . Времето е ваше!

Телефоните, като хардуер, са нещо велико и да не дава Господ да си загубиш смартфона. Все едно си без сметка за житейски контакти, спомени, снимки, клипове... Чудото на техниката наистина е чудо, но в една екстремна ситуация то ще престане да работи. Тогава какво ще правим. Възможна е и техническа неизправност в критичен момент, което значи, че е необходима надеждна комуникация и...

112 е телефон на надеждата за изпадналия в беда. Всекидневните потребности не са актуални за простосмъртния, набиращ 112. При положение, че отнемете тази му привилегия - тежко ви, господа от управата на държавата, от експлоатационната поддръжка, от развойната дейност...

Затова прочетете закона. Времето е ваше!