Уважаеми господин президент, За членовете на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” е чест и гордост в края на Вашия мандат като президент на Република България и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили да Ви поздравят за достойно изпълнения дълг към Отечеството.

 

По време на Вашия петгодишен мандат с дела и слово Вие останахте верен на своята предизборна програма, в сложна и все по-тежка геополитическа обстановка отстоявахте категорични и ясни евроатлантически позиции и у нас, и на международната сцена. Достатъчно е да припомним Вашите позиции на срещите на високо равнище на НАТО в Чикаго (2012 г.), Уелс (2014 г.) и Варшава (2016 г.), за да имаме самочувствието, че през Вашия мандат България бе и остава сигурен съюзник на държавите от Алианса.

Благодарността ни към Вас като върховен главнокомандващ е свързана и с Вашия принос и настойчивост за развитието на Въоръжените сили и за ускорената им модернизация. Вашият глас бе от решаващо значение не само за разработването и приемането на стратегически документи като „Програма за развитието на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020” и „План за развитие на Въоръжените сили до 2020 г.”, но и за определяне на приоритетните проекти, два от които са одобрени за финансиране от Народното събрание.

По време на Вашия мандат за първи път бяха разработени и приети закони за функционирането на специалните служби, включително и на военното разузнаване и Закон за противодействие на тероризма, с които на Въоръжените сили бяха поставени нови отговорни задачи за отбраната на страната. С Вашите оценки, позиции и действия дадохте пример за отговорно, държавническо отношение към националните интереси на България, към съюзните ангажименти и съюзната солидарност с държавите от НАТО и ЕС. Отечеството и обществото изпитваха и продължават да изпитват въпиюща нужда от държавници и достойни българи като Вас.

Времето и Съдбата поставиха на мястото им Вашите хулители, политически брокери и пигмеи, които се опитаха да Ви окалят, да сложат мръсни пръсти в душевните Ви рани, да Ви се присмеят в мигове, когато се издигахте високо над бакалските им сметки. Късогледата политика „И тако, и вако”, „И със Запада, но и с Русия” фалира пред очите на недоумяваща Европа. 

Господин президент,

От името на Управителния съвет и всички членове на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” приемете нашите благодарности и дълбоко уважение за направеното от Вас за укрепване на солидарността и на колективната отбрана в НАТО, за дефиниране на съвременната отбранителна политика и за модернизиране на Въоръжените сили на Република България.

Пожелаваме Ви здраве, щастие, още десетки килотона воля и енергия, за да останете верен на своите убеждения като политик, държавник и гражданин! В днешния все по-объркан свят България има и ще им нужда от родолюбци, лидери и визионери като Вас.  

На добър час и нови победи в житейския и професионалния Ви път!

                                                                                                    Управителен съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”

20 януари 2017 г.

     София