Макар че през 20-и век непрестанно се увеличаваше, продължителността на човешкия живот може да е достигнала своя предел, сочат резултатите от изследване. Получените резултати навеждат на мисълта, че максималната човешка възраст е точно определена, заявиха американски учени под ръководството на Джан Вейг от медицинския колеж "Алберт Айнщайн" в Ню Йорк, които я изследвали в около 40 страни.

 

Не за пръв път учени се интересуват от този въпрос. През 2014 г. френско изследване показа, че от няколко години продължителността на живота е достигнала предела си при някои атлети и суперстолетници (хора над 110-годишна възраст). Нито един суперстолетник досега не е успял да изравни или да подобри рекорда по дълголетие на французойката Жан Калман, починала през 1997 г. на 122-годишна възраст. Като изследвали суперстолетници в четири страни - Франция, Япония, Великобритания и САЩ, американските учени установили, че максимално доживяваната възраст бързо се е увеличила между 1970 г. и 1990 г., преди да достигне предел през 1995 г.  След това започнала бавно да намалява - ежегодно с 0,38 години между 1995 г. и 2006 г.

След смъртта на Жан Калман доайените на човечеството умират на около 115-годишна възраст и предвиждаме, че това няма да се промени в близко бъдеще, отбеляза Брандън Мълхоланд от екипа. Той не изключва възможността някой да живее по-дълго, но според него на практика не същестува вероятност човек да доживее до 125-годишна възраст - подобна вероятност е от порядъка на 1 към 10 000.

През 20-и век продължителността на живота значително се увеличи, като същевременно бе намалена детската смъртност и се подобриха санитарните условия, припомниха експертите. Макар в изследваните около 40 страни да се увеличава броят на прехвърлилите 70-те, продължителността на живота при столетниците достигна предел, а от 1980 г. започна да намалява. Учените признават, че получените резултати навеждат на мисълта, но не доказват, че продължителността на човешкия живот е достигнала естествения си предел. "Нов напредък в борбата с инфекциозните и хроничните болести може допълнително да увеличи средната, но не и максималната продължителност на човешкия живот - поясни Вейг. - За да може продължителността на живота да надхвърли 125 години, са нужни терапевтични пробиви, свързани с много генни вариации, които изглежда заедно я определят."