Машините все повече изместват човешкия фактор, обявиха в доклад организаторите на икономическия форум в швейцарския град Давос и прогнозираха, че над половината от задачите на работното място ще бъдат извършвани от машини до 2025 година.

 

Световният икономически форум също така прогнозира загуба на около 75 милиона работни места по света до 2022 година, но и създаване на 133 милиона нови работни места. Форумът отбеляза, че навлизането на машините, роботите и алгоритмите може всъщност да има положително влияние върху заетостта на хората, макар да създава редица проблеми.  Докладът, озаглавен "Бъдеще на работните места 2018 година", вторият от този род, се основава на проучване сред мениджъри, които представляват 15 милиона служители в 20 икономики. Световният икономически форум обяви, че сред предизвикателствата пред работодателите са преквалификацията на работниците, предоставянето на възможност за дистанционна заетост и сигурност на работното място.