Бозайници, птици, риби, влечуги - под въздействието на човека Земята е изгубила 60 процента от дивите си гръбначни видове в периода 1970-2014 година.

 

Агенциите цитират доклада на Световния фонд за дивата природа "Живата планета 2018", публикуван на сайта на организацията. Специалисти от WWF са съставили тъй-наречения индекс на живата планета, основан на  проучването на 16,7 хиляди популации на 4 хиляди вида диви животни. По техните данни средният процент на съкращаването на споменатите популации възлиза на 60 на сто за изминалите четири десетилетия. Още по-тревожни са показателите за обитателите на тропическите гори, където количеството на гръбначни бозайници е спаднало с цели 89 на сто. Основната опасност за популациите на бозайниците, птиците, влечугите, рибите и земноводните са разрушителните последствия от човешката дейност, сред които фигурират унищожаването на хабитата и свръх големият улов.

Обедняването на почвите нанася сериозна вреда на 73 процента от екосистемите на сушата, което понижава благосъстоянието на около 3 милиарда души. Рязкото намаляване на биоразнообразието се дължи също така на замърсяването на околната среда и на климатичните промени, водещи до покачването на температурите в глобален мащаб