В Румъния не могат да се правят много планове в средносрочен и дългосрочен аспект, защото правилата на играта постоянно се променят със сериозни последствия и рядко в полза на бизнесмените. В България законодателната рамка остана същата като преди 20 години по отношение на таксите и облагането на фирмите, а националната валута не се колебае, подобно на румънската лея. Затова все повече румънци избират да разкрият фирма в България.

Едно сравнение между Румъния и България по отношение на таксите и данъците спрямо нетната заплата, показва, че в България то е 48 процента, докато в Румъния е 90 на сто. В България има по-малко бюрокрация в сравнение с Румъния, облагането е по-облекчено, данъкът върху печалбата е само 10 процента спрямо 16 на сто в Румъния. Данък добавена стойност се възстановява на тримесечие по опростена методология, докато в Румъния ДДС се възстановява изключително трудно в един безкраен период. България също така няма предварително заложен данък.

Социалните осигуровки в България са по-изгодни за предприемачите, бидейки 20,5 на сто (11,6 процента за работодателя и 8,9 процента за работника), а заплатите са малко по-ниски от тези в Румъния. При тези условия е нормално все повече румънци (и не само, защото България е търсена от инвеститори от цяла Европа заради условията за бизнес, които предлага), да разкриват малки и средни предприятия в съседната държава. Този вид бизнес е изгоден за разкриване в България, докато големият бизнес предполага разходи (логистика, такси и т.н.), заради които не си заслужава преместването на фирма от Румъния в България. При всички положения по-изгодно е стартиране на бизнес от нулата в България, отколкото преместването на фирма от Румъния.

Друг аспект, който не е за пренебрегване и който насърчава предприемачите да инвестират капитал в съседната държава, е сегментът на недвижимите имоти, както покупка, така и наем, тъй като са по-евтини, отколкото в Румъния. Разходите за разкриване на фирма в България са нормални като цена. Единственият проблем може да бъде фактът, че не знаят български език, но  ако човек се обърне към специализирана фирма, може да получи и оторизиран превод и всички необходими документи, преведени на румънски език.

Трудно е да се предвиди как ще се развият финансовите политики в двете държави, но бизнес средата в България остава засега едно много добро решение, което е взето предвид от предприемачите в Румъния, които искат да разкрият малък или среден бизнес с по-малки разходи и в по-стабилна икономическа среда.