"София Тех Парк" ще отвори врати на 26 ноември 2015г. Научно-технологичният парк се строи върху бившите военни терени на 4-ти км в София. Имотът с площ 270 дка бе прехвърлен през 2014 г. от Министерството на отбраната на Министерството на икономиката за изграждането на техпарка. До момента в реализацията на идеята държавата е инвестирала над 100 млн. лева. Проектът предвижда създаването на 20 000 кв. м. нови и реновирани сградни площи, в които ще има приложно-изследователски лаборатории, иновативни лекционни, образователни, дискусионни пространства, зали за демонстрация на ноу хау технологии, паркинг и зелени пешеходни площи.

София тех парк ще подпомага иновациите и високите технологии, както и стартиращи компании, които осигуряват висока добавена стойност. Сред партньорите на София Тех Парк са Българската академия на науките, Софийският университет "Свети Климент Охридски", Техническият университет-София, Университетът за национално и световно стопанство, Медицинският университет в София.
Засега сигурни обитатели на техпарка са компанията за изработване на катерачни стени Walltopia, софтуерната компания Haemimont и германската компания за полупроводници ZMDI.
Проектът "София Тех Парк" е най-големият, който се финансира от програма "Конкурентоспособност" 2007-2013 (50 млн. евро) и очаква от новата програма "Иновации и Конкурентоспособност" още 50 млн. евро.