Само с координирани съвместни усилия на държавните органи в тясно взаимодействие с академичната общност, бизнеса и отделните граждани, в България може да бъде изградено необходимото ниво на информационна сигурност. Това е посочил заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов на научно-практическа конференция "Предизвикателствата пред киберсигурността: информационната сигурност в глобалната мрежа - рискове, норми, решения" в София.

Заместник-министър Запрянов е припомнил, че на последните срещи на върха на НАТО киберсигурността е определена като един от основните приоритети на Съюза и са потвърдени основните направления за работа при изграждане на колективни способности на Алианса, както и включването на киберотбраната в процеса на планиране и увеличаване на инвестициите на страните-членки в тази област. Запрянов е припомнил и стъпките по ускоряване на процеса на изграждане на национални способности за киберотбрана, направени през последната година у нас -  проведеният КСНС при президента, приетата от Министерския съвет Национална стратегия по киберсигурност и подписаният Меморандум за сътрудничество на България с НАТО в областта на киберотбраната. Всичко свършено дотук е ясен знак за силната ангажираност на държавата и на Министерството на отбраната по тези въпроси.

По думите на заместник-министъра увеличаването на рисковете и заплахите в геополитическата, стратегическата среда за сигурност и в  киберпространството налага ефективно и своевременно прилагане на мерки за защита на собствените системи, както и развитие на способности по киберотбрана, съвместими с тези на НАТО. Атанас Запрянов е изтъкнал необходимостта от адекватни структурни и организационни реформи и от ресурси в тази област - материални, човешки, финансови и технологични.

                                                                                                х   х   х

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в оставка Ивайло Московски ще открие Третия регионален форум по киберсигурност, който ще се състои на 29 и 30 ноември. България е домакин на събитието, а организатори са Международният съюз по далекосъобщения и Европейската агенция за мрежова сигурност /ENISA/. Откриването е утре, от 9.30 ч., в "Гранд хотел София".