Началникът на отбраната генерал Константин Попов ще представи реализацията на приоритетите на Въоръжените сили. Представянето ще се състои утре, от 13.30 ч., в резиденция "Лозенец".

 

Акцент ще бъде поставен върху мотивацията, квалификацията и подготовката на личния състав. Генерал Константин Попов ще обърне внимание върху интеграцията на Въоръжените сили в колективната система за сигурност - на национално ниво и в контекста на НАТО и Европейския съюз. В своята презентация той ще посочи и основните проекти за модернизация и развитие на отбранителните способности. На срещата началникът на отбраната генерал Константин Попов ще награди представители на национални и регионални медии за проявен висок професионализъм, обективно отразяване и принос към утвърждаване авторитета на Въоръжените сили.