17
Фев '20

Вече действа Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол.

14
Фев '20

Германският автомобилен концерн Daimler AG изтегля от пазарите 298 000 автомобила с марка Mercedes-Benz заради риск от пожар.

14
Фев '20

Европейският производител на самолети Airbus SE излезе на нетна загуба в размер на 1,36 млрд. евро през 2019 г.  спрямо нетна печалба от 3,05 млрд. евро година по-рано.

14
Фев '20

Ново оперативно звено ще координира работата на отговорните институции, които управляват отпадъците, водните ресурси и качеството на атмосферния въздух в страната.

14
Фев '20

Ново оперативно звено ще координира работата на отговорните институции, които управляват отпадъците, водните ресурси и качеството на атмосферния въздух в страната.