Енергия

21
Мар '20

Европейската комисия/ЕК/ одобри инвестиция от над 77 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие за модернизиране на интегрираната система за управление на отпадъците в град София.

19
Мар '20

Европейската комисията/ЕК/ представя нова стратегия, която да подпомогне европейската промишленост да застане начело на двойния преход към постигане на неутралност по отношение на климата и водеща позиция в цифровата област.

18
Мар '20

Асоциация свободен енергиен пазар/АСЕП/ е сдружение, представляващо колективната позиция на търговци на електроенергия, снабдяващи крайни клиенти на свободния пазар в България.

03
Мар '20

Много често наши "специалисти" смесват замърсяването на въздуха и въглеродните емисии – все едно става въпрос за едно и също нещо.

01
Мар '20

България е първа по енергийна бедност в Европейския съюз – според Евростат почти 37% от български домакинства не могат да си позволят да отопляват жилищата си до комфортна температура.