Енергия

20
Фев '19

Делът на възобновяемите енергийни източници трябва да представлява 32% от общия енергиен микс на Европейския съюз (ЕС), докато енергийната ефективност е необходимо да се повиши с 32,5 на сто до 2030 г.

20
Фев '19

България се представя най-зле в класация на 28 европейски държави за нивото на енергийната бедност.

13
Фев '19

Системата за контрол над търговията с горива най-вероятно ще следи всичко, но какво има в съдовете, едва ли може да стане ясно.

13
Фев '19

Минната индустрия има стратегическо значение за икономиката на страната.

12
Фев '19

Собствениците на имоти от с. Бели бряг, които все още живеят в селото, ще подадат документи за стартиране на процедура по оценка на имотите.