Общество и устойчиво развитие

13
Сеп '17

 Предложението на Европейската комисия за насърчаване на свързаността  на гражданите чрез интернет – инициативата WiFIi4EU, беше обект на пленарен дебат на комисаря по въпросите на цифровата икономика и общество Мария Габриел с членовете на Европейския парламент.

09
Сеп '17

"Снабдяване и търговия-МО" ЕООД издава "История славянобългарска" с идеята да напомни за нея като реликва на нацията. Заслугата е на управителя Валентин Симеонов и екипа му. Луксозното издание се приема с голямо уважение. Не се продава на книжния ни пазар. Може да го намерите единствено в нашия манастир в Атон.

03
Сеп '17

С „История сланянобългарская” се поставя началото на същинския възрожденски процес сред българите. Тя съчетава в себе си особеностите на публицистично, художествено и научно произведение, като издига в култ етноцентристката идея. Този труд е посветен на българския народ.

03
Сеп '17

Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и имате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са живели и прекарвали.

23
Авг '17

Властите в Гърция са дали ултиматум на повече от 700 хиляди данъкоплатци да погасят дълговете си към държавата, тъй като в противен случай са застрашени да им бъдат запорирани и иззети заплати, пенсии и банкови спестявания.