Идеята за национализиране на дейността по извличане и използване на подземните богатства е злоупотреба с права и ценности, противоположна на справедливостта в обществото

От началото на прехода в България се наблюдава една характерна за българската психология тенденция: бързата злоупотреба с утвърдените в другите европейски държави положителни ценности и институции на демокрацията и пазарната икономика.Ето някои примери:

След 10.11.1989г. българското общество, забравило и непознаващо партиите и партийния живот още от 1934г., изведнъж се спусна да създава партии в размерите не на десетки , а стотици, и този му ентусиазъм е непресъхващ и след 23 години свободен демократичен опит. Очевидно създаването на партии крие не само политическа или идейна изява за техните създатели, но и има сериозни икономически и бизнес стимули, които нашата демокрация подхранва. Не може с друго да се обясни създаването на десетки партии на отделни лица или фирми малко преди наближаването на следващите парламентарни или местни избори. Много бързо обществото свиква с използването на демократичните партийни форми за материални облаги на отделни лица или групи. И то е свикнало вече с това до такава степен, че това е станало правило и да се търсят идеи зад тези формирования е вече смешно и наивно.

Друг пример е злоупотребата с пазарната икономика и нейните механизми.

Докато в държавата нямаше никакви лихви и банки десетилетия наред, то след 10.11.1989г. веднага процъфтяха лихвени пирамиди, които прераснаха в безотговорно създавани банки, които естествено фалираха. Стигна се до националното отрезвяване чрез валутния борд.

Хубавата демократична идея за независимост на съд и прокуратура от партията- държава чрез деполитизация и несменяемост на тези органи се превърна в своята противоположност- двоен морала и крепостна отбрана срещу професионална критика и посегателства срещу завоювани привилегии.

По същия начин се злоупотребява понякога и с желаната от всички свобода да се създават неправителствени организации. Това е основно право на гражданите. Не е правилно обаче ,когато в надпреварата да се получи вътрешна или външна субсидия някои НПО са готови да работят и срещу държавата или обществото в името на крайни, неверни или непроверени популистки каузи .

Сега сме на път да видим и как може да се злоупотреби и с една от най-хубавите демократични ценности - референдума за директно допитване до населението /избирателите/ по едни или други политически въпроси. След провеждането на първия демократичен референдум в историята на страната има сериозни изгледи това да се превърне в своята противоположност и произволно /но не без определени корпоративни или групови интереси/ да се предлагат референдуми по всякакви популистки въпроси и теми: пушене, етнически или религиозни въпроси или икономика.

Последният пример е идеята за референдум от партия ГОРД по въпросите на съдбата на българските подземни богатства. Предлага се провеждане на референдум за използване им и да се национализира до 50% дейността по извличане и използване на подземните богатства според техния вид , за да се увеличат приходите на държавата.

Очевидно някои експерти не знаят , че дори и с референдум не могат да се отменят основни права и свободи. Такова право е надлежно учреденото и възникнало право на собственост и други вещни права, включително.и концесионните права. Не е възможно също и с референдум да се влия върху възникнали граждански и търговски договори, както предлагат от ГОРД, защото това са също възникнали частни договорни права, които зависят само от волята на страните.

Безотговорното говорене по тези въпроси има изключително вредни последици за страната. Подобна риторика ще прогони и малкото инвеститори, дръзнали да проявят инициативата си у нас. А постоянното люшкане между крайни идеи на обществото създава само несигурност и обреченост на неговите граждани.

Време е България да узрее и да не допуска постоянна злоупотреба с демокрацията и нейните ценности и институти. Противоположността на справедливостта в едно общество е злоупотребата с права и ценности!

Петър Петров