Енергия

21
Мар '19

Ще има промяна в законодателството, с която ще бъдат включени към свободния енергиен пазар всички производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), като ще се даде и възможност за доброволно монтиране на специални измервателни уреди.

14
Мар '19

Серо Доминадор, първата слънчева термична централа в Латинска Америка, е символът на амбициозния енергиен преход на Чили.

14
Мар '19

България възнамерява да уведоми Европейската комисия за оказване на държавна помощ, тъй като се стреми да превърне заем, отпуснат на въглищната електроцентрала „Марица изток 2“ от Българския енергиен холдинг, в увеличение на капитала.

13
Мар '19

Германският автомобилопроизводител Фолксваген съобщи, че планира да увеличи производството си на електромобили през следващите десет години до 22 милиона и да намали въглеродния си отпечатък за срока на експлоатация на автомобила с 30 процента.

12
Мар '19

Американската компания Тесла реши да повиши средно с 3 процента цената на всички свои автомобили с изключение на Модел 3.