Енергия

03
Апр '19

Компанията за свръхвукови самолети Аерион разработва първата си машина, задвижвана от биогорива.

30
Мар '19

Китайските власти обявиха значително намаляване на субсидиите за производство на електромобили и планират напълно да спрат тази програма през 2020 година.

27
Мар '19

Френската автомобилна компания Рено ще поднови през следващите 12 месеца преговорите за сливане с японския си партньор Нисан, преди да насочи усилията си към придобиването на друг автомобилостроител, по възможност Фиат Крайслер.

25
Мар '19

Норвежката столица ще се превърне в първия град в света, който ще инсталира безжични системи за зареждане на електрически таксита с надеждата презареждането да става бързо и достатъчно ефективно, за да се ускори въвеждането на таксиметрови коли, които не замърсяват въздуха.

21
Мар '19

Ще има промяна в законодателството, с която ще бъдат включени към свободния енергиен пазар всички производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), като ще се даде и възможност за доброволно монтиране на специални измервателни уреди.