Минерали и метали

16
Окт '13

Командването за специални операции на САЩ, на чието подчининие са елитните командоси от военноморските сили (тюлените) и от сухопътните войски (рейнджърите) призова миналия месец учените да представят проекти за технологии, които да бъдат включени в т.нар. "умна бойна броня"

10
Сеп '13

21
Юни '13

Наложени са санкции за заустване на отпадъчни води, нерегламентирани дейности с отпадъци от черни и цветни метали, неизпълнение на условия от Комплексното разрешително

18
Апр '13

Фирмите от бранша плащат цената за това, че преминаха през ралито с цената на златото без предпазни каски

02
Мар '13

В Института работят научни работници и технически персонал, които превръщат изискванията към изделиятасистемите в уникални продукти без  аналог по предназначение