Минерали и метали

19
Фев '15

Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" е получило от МОСВ положителна оценка и одобрение на Докладa за ОВОС на проекта за изграждане на "Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци", съобщават от ДПРАО. Актуализираният доклад за ОВОС отразява съвременните европейски изисквания за опазване околната среда, живота и здравето на хората и гарантира най-висока степен на безопасност при реализацията на проекта на площадка "Радиана" край Козлодуй, посочват от държавното предприятие. Започването на повторна процедура по ОВОС на инвестиционното предложение за изграждане на НХРАО е израз на стремежа да бъдат отстранени формулирани в решение на Върховния административен съд забележки по предходната процедура, посочват от ДПРАО. В рамките на подновената процедура са били проведени консултации по обхвата на оценката с повече от 90 заинтересовани страни. Тези консултации са отразени в актуализираното задание за обхват и съдържание на оценката на въздействието върху околната среда. МОСВ е определило общините Козлодуй и село Хърлец, на чиято територия е площадка "Радиана", както и общините Мизия, Вълчедръм, Хайредин, Оряхово, Борован, Лом, Криводол, Бойчиновци и Бяла Слатина за организиране на обществени обсъждания на доклада по ОВОС. Преди това ДП РАО ще спази всички изисквания и ще предостави цялата информация за публичен достъп, както и ще информира по законоустановения начин местното население за часа, датата и мястото на провеждане на обществените обсъждания. Проектът за национално хранилище е обект с национално значение и заляга в актуализираната национална Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г. С изграждането му България ще изпълни показателите на Международната агенция за атомна енергия за устойчиво управление на този тип отпадъци. Проектът се финансира от Европейската банка за възстановяване и развитие чрез МФ "Козлодуй".

22
Ян '15

По данни на Международния валутен фонд, от ноември 1998 г. Русия е увеличила златните си резерви с 37,2 т. , което се оценява на $1,48 млрд., съобщава Bloomberg. Общия им обем съставлява 1 149,8 т. Русия е на пето място в света по обем на златни резерви, изпреварвайки тази година Швейцария и Китай. Русия почти е утроила златните си резерви от края на 2005 г. и сега е на най-високо ниво поне за още 20 години. По данни на Bloomberg, Русия е принудена да „влезе“ във валутните резерви на фона на продължаващото поевтиняване на рублата, което се дължи на спада на цената на петрола и западните антируски санкции.

 

22
Ян '15

БТПП не подкрепя проекта за решение на Народното събрание за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 27 октомври 2014 г. Това заяви главният секретар на БТПП Васил Тодоров при обсъждането на проекторешението в парламентарната икономическа комисия. Той подчерта, че въпросът е от компетенциите на изпълнителната власт и обърна внимание, че проектът за решение на парламента е предложен без финансова обосновка и без да е извършена оценка на въздействието. След проведените дебати Комисията по икономическа политика и туризъм към Народното събрание отхвърли предложения проект на решение.

28
Дек '14

Москва се стреми към намаляване на доларовата зависимост и осигуряване на стабилността на финансовата система за дългосрочен период

04
Окт '14

Водещите страни ни доказаха по много категоричен начин, че на всяко едно евро на този, който утилизира, се връщат 71 евро цента, а останалите 29 евро цента се дават от държавата