Минерали и метали

18
Юли '15
За дванадесета поредна година  стартира стажантската програма на дружеството и с „Добре дошли в „Асарел-Медет” бяха посрещнати  тридесет и двама студенти. Те вече са част от работните екипи в цеховете „Рудник”, „Обогатителна фабрика”, „Водно стопанство, Пречиствателни станции, Екстракция и електролиза”, в ремонтните отдели на цеховете, както и в отделите „Минно инженерство”, „Технологично развитие”, „Инженеринг на ремонта”, „Екология”, „Доставки”, „Комуникации” и др. Поне месец студентите ще бъдат част от екипа на компанията и ще придобиват безценен професионален опит в реална производствена среда. Сред стажантите освен стипендианти на дружеството са и студенти от редица български университети – Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски”, Софийски университет „Свети Климент Охридски”, Технически университет, Университет за национално и световно стопанство, Икономически университет - Варна, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Стопанска академия „Димитър Ценов”- Свищов и др.

18
Юли '15

Българският народ може да се откъсне от оковите на бедността, ако държавата погледне сериозно на полезните изкопаеми, намиращи се на наша територия. Това послание отправят двама известни български геолози – проф. Детелин Дачев и ст.н.с. I ст. Вълко Гергелчев. На база многогодишни проучвания Гергелчев твърди, че в недрата на България се крият огромни залежи от злато – много по-големи от всичко, което сме си представяли досега. Анализирайки сателитни снимки Дачев от своя страна счита, че залежите от природен газ и нефт в Черно море могат да се окажат вторите най-големи в Европа, съпоставими с норвежките.

18
Юли '15

Минерално-суровинна индустрия е един от малкото сектори у нас, които в условия на криза демонстрират завиден ръст. За една година средно минно-добивната промишленост има ръст от 13%, което е почти два пъти повече от ръста в туризма. България произвежда годишно продукти за над 1 милиард и 400 милиона евро , което е около 4% до 5% от брутния вътрешен продукт на страната и осигурява заетост пряко на 30 хиляди човека и индиректно на още около 120 хил. души в свързани с минната индустрия. Прогнозира се растеж на сектора и инвестициите на предприятията от бранша в посока на трите основни стълба на устойчивото развитие: икономическа, екологична и социална отговорност.

16
Юли '15

Минните гиганти Rio Tinto и Glencore предприемат нови мерки за свиване на разходите, тъй като сривът на цените на суровините кара големите играчи в сектора да преструктурират бизнеса си, пише Financial Times.  Glencore обяви, че намалява производството във въглищните си мини в Австралия с 15% през тази година, за да отговори на излишъка на световните пазари и ниските цени. От своя страна Rio Tinto прехвърля операциите с добив на въглища и уран към други подразделения на бизнеса си, като съкращава част от ръководните звена. Появиха се информации, че компанията също така планира да освободи стотици свои служители от подразделението за желязна руда, но тези намерения все още не са обявени официално.

12
Юли '15

Откриха находища на злато край белишкото село Бабяк. Находката е на дълбочина 1300 метра. Изследвани са първите проби от златната жила. До няколко месеца проучванията ще приключат. Вече са направени четири вертикални сондажа за проверка на състава на скалит. В същия район специализирана фирма освен за находища на злато е направила проучвания и за залежи на сребро. До този момент районът край Белица не е проучван. Концесионерът, канадска фирма, развиваща дейност у нас, изследва района на площ от 110 кв. м. През последните години в Белица безработицата е една от най-високите в страната. Слабо развито земеделие и дърводобив са основният поминък за живеещите тук. Перспективата за откриване на мина за добив на благородни метали дава надежда за разкриване на работни места.