Силното търсене на метали и минерали се дължи на новите развиващи се индустриализирани икономики извън Европейския съюз (ЕС), а търсенето на метали и минерали в Европа е минимално. Това се казва в позиция на Евромин - европейската асоциация на рудодобивните компании, разпространена от Българската минно-геоложка камара

 

Организацията коментира в позицията си, че добивът на полезни изкопаеми е от основно значение за европейския индустриален ренесанс и ЕС трябва да действа, за да запази конкурентоспособността на своите индустрии. В позицията се казва още, че ЕС преживя най-лошата рецесия от началото на своето съществуване. Добивът, който следва свои собствени икономически цикли, също беше засегнат от кризата. Той, според организацията, също има нужда от мерки и политики, за да гарантира, че допринася в пълна степен за новия растеж на Европа. Евромин изтъква, че добивната дейност осигурява заетост на около 30 млн. души в Европа.

Организацията настоява, че „ЕС не трябва повече да жертва икономически или стратегически интереси в името на свободната търговия и по-конкретно в сферата на суровините. "Съюзът трябва да настоява за истински свободна и честна търговия“, посочва се в позицията.

Според становището предоставянето на по-добри условия за минната индустрия в Европа може да намали зависимостта от вносни суровини и оттук да направи ЕС по-силен и по-надежден търговски партньор.

Силното все още търсене на метали и минерали се дължи на новите развиващите се индустриализирани икономики в други части на света, казва Евромин. Организацията определя търсенето на метали и минерали в ЕС като  „минимално“ и с цел поддръжка на инфраструктурата. Индустрията обаче смята, че способността на минната индустрия да допринася за една по-силна икономически Европа в момента се ограничава от самата Европа.

Достъпът до находища, достъпът до обучена работна ръка, достъпът до енергия на конкурентни цени са само част от нещата, които очакваме от европейските икономически политики – за дългосрочното добро на Европейския съюз. Предизвикателство ще остане и  достъпът до рисков капитал.